20/3- ngày Hạnh phúc!

Cập nhật, 06:13, Thứ Bảy, 18/03/2017 (GMT+7)

Từ tháng 6/2012, cả thế giới này gọi ngày 20/3 là ngày Quốc tế Hạnh phúc! Hạnh phúc là “Cuộc sống trạng thái sung sướng do đáp ứng được mọi ý nguyện” của con người.

Quyền được sống và quyền được hạnh phúc là quyền cơ bản, chính đáng của con người, bất kỳ quốc gia nào cũng vì quyền chính đáng này của con người mà luôn đề ra các chương trình hành động, làm cho con người ngày có cuộc sống tốt đẹp hơn…

Bhutan là một nước giàu có và việc thực thi các hành vi vì hạnh phúc của người dân có hiệu quả và Liên Hiệp Quốc lấy ngày Hạnh phúc từ ý tưởng của Bhutan.

Ở đó, người ta đối xử với nhau bằng lòng tử tế, chân thành như một điều hiển nhiên của mỗi người. Đó là hạnh phúc nội tại, giản đơn và quý giá hơn tất cả của mỗi người, mỗi ngày đối với người Bhutan.

Bhutan vốn được đánh giá là nước có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố như: sức khỏe, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân.

Bhutan là quốc gia đã ghi nhận uy thế của hạnh phúc quốc gia hơn là thu nhập quốc gia từ những năm đầu của thập kỷ 70 thế kỷ XX và nổi tiếng với việc thực thi mục tiêu tổng hạnh phúc quốc gia thay vì tổng sản phẩm quốc nội.

Kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời đến nay, “Độc lập- Tự do- Hạnh phúc” đã trở thành tôn chỉ của quốc gia.

Thực tế, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta về độc lập dân tộc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, tiến hành công nghiệp hóa- hiện đại hóa, hội nhập quốc tế đều nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

Hạnh phúc không chỉ riêng ai mà là của mọi người, của mọi quốc gia và nó là mục tiêu của loài người, của toàn cầu!

Với trách nhiệm thiêng liêng và cao cả đem lại hạnh phúc cho người dân, Đảng và Nhà nước ta sau khi giành độc lập, thống nhất Tổ quốc đã liên tục đổi mới trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và hưởng ứng mạnh mẽ ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Vấn đề quan trọng hiện nay chính là vấn đề tổ chức thực hiện sao có hiệu quả, đem lại hạnh phúc thật sự cho nhân dân.

Với phương châm từng người, từng hộ tự vươn lên xây dựng hạnh phúc cho chính mình, hệ thống chính trị có nhiệm vụ định hướng, tạo điều kiện và hỗ trợ…

Việt Nam chúng ta cũng như nhiều nước khác trên thế giới đưa chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GDP) lên hàng đầu trong hệ thống chỉ tiêu quốc gia, điều đó không có nghĩa là không quan tâm hoặc không xem trọng yếu tố hạnh phúc của người dân.

Bởi, phát triển kinh tế là điều kiện để đầu tư cho phúc lợi xã hội, đầu tư cho hưởng thụ tinh thần. Sự an tâm, phấn chấn về tinh thần, sự đầu tư tốt về chính sách phúc lợi sẽ tạo ra trí tuệ và năng lực lao động của con người tốt hơn, thúc đẩy nhanh hơn và có hiệu quả cao hơn trong quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước.

Hay nói cách khác, chỉ tiêu phát triển kinh tế của đất nước ta cũng nhằm mục tiêu thúc đẩy trực tiếp chỉ tiêu hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.

Để nâng dần chất lượng cuộc sống, chất lượng hạnh phúc ngày càng cao như “ý Đảng lòng dân”, hơn ai hết, mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo phải tiên phong gương mẫu trong mọi suy nghĩ, mọi hành động vì hạnh phúc của người dân, luôn là tấm gương sáng vì dân, luôn mưu cầu lợi ích và hạnh phúc của người dân.

Chúng ta cần khẳng định tư tưởng của Bác Hồ, của Đảng ta không gì khác là hạnh phúc của người dân!

Vĩnh Long đã và đang cùng cả nước triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và nếp sống văn minh nơi công cộng”.

Kết quả đạt được của cuộc vận động này thực chất là đem lại hạnh phúc cho từng người, từng nhà, từng khu dân cư và cho toàn xã hội.

Đó sẽ là động lực quan trọng cho việc đem lại hạnh phúc cho mỗi người và cho cộng đồng. Muốn vậy, mỗi người cần ra sức thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí của cuộc vận động, sớm khắc phục mọi hành động có tính hình thức hoặc thực hiện một cách miễn cưỡng, chung chung…

Bên cạnh, mạnh dạn đấu tranh chống mọi suy nghĩ, hành động đi ngược lại với lợi ích chung là sự bình yên, đoàn kết, môi trường sống sạch sẽ, vui vẻ và hạnh phúc…!

Người người, nhà nhà đều hành động như vậy sẽ tạo nên môi trường sống tốt đẹp, phấn khởi… Đó là động lực không nhỏ cho chúng ta trong cuộc sống vật chất lẫn tinh thần.

Đó là con đường của hạnh phúc. Đó cũng là sức mạnh cho chúng ta đủ năng lực trong lao động, sáng tạo… để tạo ra những giá trị vật chất lẫn tinh thần, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đảm bảo các yếu tố cơ bản cần có cho sự phát triển bền vững kinh tế- xã hội của nước ta.

Chúng ta hãy cùng thực hiện chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” để niềm yêu thương, sự chia sẻ không phải là chia sớt ít đi mà là nhân lên gấp nhiều lần, cho thế giới này vang vang tiếng cười, cho mỗi người, mỗi trái tim cùng vui.

Hạnh phúc không ở đâu xa, nó luôn ở quanh ta, do chính chúng ta tạo nên và chính chúng ta tận hưởng. Vì thế, mỗi người phải biết tạo ra nó và nắm lấy nó cho chính ta, cho gia đình ta, cho xóm làng ta, cho quê hương và đất nước ta, cho dân tộc ta mãi mãi được hạnh phúc!

NGUYỄN LƯỢNG (TP Vĩnh Long)