Công nhận 16 Nhà giáo ưu tú

Cập nhật, 04:53, Thứ Sáu, 17/03/2017 (GMT+7)

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú tỉnh vừa tiến hành họp xét danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 14 năm 2017 đối với 19 trường hợp.

Theo đó, hội đồng đã thảo luận và thống nhất danh sách 19 nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Đồng thời tiến hành bỏ phiếu kín để xét tặng. Kết quả bỏ phiếu có 16/19 nhà giáo có phiếu tín nhiệm đạt tỷ lệ theo quy định.

Việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú góp phần vinh danh những đóng góp to lớn của các nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà…

KHÁNH NGUYỄN