Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Tân lần thứ XII

Cập nhật, 17:46, Thứ Năm, 30/07/2020 (GMT+7)

* Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Tân lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020- 2025) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình và bế mạc. 

NHÓM PV (thực hiện)