Báo Vĩnh Long đồng hành cùng cộng đồng, xã hội

Cập nhật, 19:30, Thứ Bảy, 20/06/2020 (GMT+7)

Những năm qua, cùng với các cơ quan báo chí trong tỉnh, báo Vĩnh Long đã phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, làm tốt chức năng tuyên truyền, định hướng và hướng dẫn dư luận xã hội; kịp thời đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, mang tiếng nói của nhân dân đến với Đảng, Nhà nước.