Giới thiệu quyển sách Lịch sử- văn hóa Vĩnh Long tiếp cận bộ phận

Cập nhật, 12:21, Thứ Năm, 11/04/2019 (GMT+7)

Ngày 11/4/2019, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức cuộc họp giới thiệu quyển sách Lịch sử- văn hóa Vĩnh Long tiếp cận bộ phận.

Quyển sách do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo thực hiện, Nhà xuất bản Văn hóa- Văn nghệ TP Hồ Chí Minh phát hành, với 10 chương tổng quan lịch sử văn hóa Vĩnh Long, khái quát về giáo dục, phong trào cách mạng, truyền thống yêu nước của các đồng bào tôn giáo, một số nhân vật lịch sử tiêu biểu,… 

Gắn bó với mảnh đất Vĩnh Long gần 40 năm, tác giả Trương Công Giang- nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cửu Long và Vĩnh Long (năm 1981- 1995) đã đưa vào trang viết những hiểu biết về lịch sử, văn hóa Vĩnh Long xưa và nay.

Kiến thức về tự nhiên xã hội, vùng đất và con người Vĩnh Long với bề dày lịch sử hàng ngàn năm là tài liệu quý để khơi dậy lòng tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY