Chuyện làng văn nghệ

Cái "ngang" của Nguyễn Tuân

Cập nhật, 20:04, Chủ Nhật, 30/12/2018 (GMT+7)

Bút danh lạ hoắc

Nói tới nhà văn Nguyễn Tuân, giới văn nghệ, trí thức không ai không thừa nhận tài văn chương của ông, đặc biệt là thể ký, nhất là tùy bút. Nguyễn Tuân đã cho xuất bản gần 20 tác phẩm thì quá nửa là tùy bút.

Tùy bút của Nguyễn Tuân có một văn phong riêng, sâu sắc, uyên thâm, nhưng đá đưa chút ngang ngang, vừa tài ba lại như đài các. Bạn đọc cứ đọc “Tùy bút Sông Đà”, “Bên kia sông Tuyến”, “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi”... thì thấy.

Thông thường người có tài thì có tật, Nguyễn Tuân không có tật xấu trong đời, chỉ có tật ngang ngang, đại để sau đây: Ông có 6 bút danh thì 3 bút danh: Ngột Lôi Quất, Ân Ngũ Tuyên, Tuấn Thừa Sắc cũng đã cho thấy... ngang ngang rồi.

Các cậu ngại thì ra xe trước

Lại nữa, nhà thơ Tế Hanh có kể khoảng năm 1973, một đoàn nhà văn Việt Nam gồm Nguyễn Tuân, Kim Lân, Tế Hanh được Hội Nhà văn Liên Xô (cũ) mời sang thăm. Khi đến thăm Nghĩa trang Danh nhân thế giới ở Maxcơva- nơi yên nghỉ của các danh nhân nổi tiếng trên thế giới trong mọi lĩnh vực văn học nghệ thuật, chính trị, triết gia và cả lãnh tụ.

Lúc vào nghĩa trang này, người phiên dịch đi theo đoàn đã bố trí cho mỗi người một bó hoa ai muốn viếng một danh nhân nào thì đặt hoa lên mộ danh nhân ấy. Nguyễn Tuân yêu cầu cô phiên dịch mua cho hai lọ hoa.

Kim Lân đặt hoa lên Êrenbua, còn Nguyễn Tuân đặt hoa lên mộ Xêkhốp và Gôgôn. Đi một đoạn chợt nhìn thấy mộ Khơrúpxốp, Nguyễn Tuân dừng lại thắp hương. Biết Kim Lân và Tế Hanh ngần ngại, Nguyễn Tuân giục Kim Lân và Tế Hanh ra xe trước.

LÊ HỒNG BẢO UYÊN- st