Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp

Cập nhật, 05:56, Thứ Năm, 15/10/2020 (GMT+7)

Ngày 13/10/2020, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ khối sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng và chương trình công tác quý IV/2020.

Theo đó, công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2020 có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp ủy 2 cấp đã lãnh chỉ đạo triển khai học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước giáp tay cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức thành công đại hội Đảng 2 cấp (nhiệm kỳ 2020- 2025); lãnh đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống, tạo thành phong trào để cổ vũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ ra sức thi đua, phấn đấu lao động, sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác kết nạp đảng viên đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện khá tốt, góp phần quan trọng trong xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Đồng thời, cấp ủy 2 cấp còn tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể hoạt động tốt, các tổ chức đoàn thể có nhiều hoạt động phong phú, đa dạng và thiết thực.

Hội nghị cũng đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Văn Nở- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lưu ý Ban Thường vụ Đảng ủy khối thời gian tới tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng ổn định tư tưởng chính trị; lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt công tác chuyên môn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp; tập trung thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên…

YẾN- NGA