Trà Ôn: Nâng cao hiệu quả công nghệ sinh học vào sản xuất

Cập nhật, 15:51, Thứ Ba, 15/09/2020 (GMT+7)

Theo kế hoạch phát triển công nghệ sinh học huyện Trà Ôn năm 2020 và giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030, huyện Trà Ôn sẽ phát triển và ứng dụng rộng rãi, hiệu quả công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phục vụ tốt nhu cầu chuyển đổi cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản hàng hóa, cải thiện đời sống nhân dân, đáp ứng tốt các nhu cầu về tiêu dùng…

Giai đoạn 2021- 2025, huyện tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công nghệ sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học đối với sự phát triển kinh tế- xã hội; xây dựng và hoàn chỉnh các đề tài dự án trọng điểm và phát triển, ứng dụng công nghệ sinh học trên địa bàn huyện; tiếp tục nghiên cứu lựa chọn, ứng dụng và nhân rộng các công nghệ sinh học tiên tiến, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của huyện trong nhiều lĩnh vực, phục vụ thiết thực cho sự phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường.

Đến năm 2030, phấn đấu tăng cường tiềm lực cho nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ sinh học; thành lập các khu nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học của huyện được hình thành, đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển công nghệ sinh học của huyện…

KHÁNH DUY