TP Vĩnh Long: Thành lập 4 phường: Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa và Tân Hội

Cập nhật, 16:57, Thứ Tư, 12/02/2020 (GMT+7)

Theo Nghị quyết số 860 ngày 10/1/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Long (có hiệu lực thi hành từ 1/2/2020), thành lập 4 phường thuộc TP Vĩnh Long.

Cụ thể, thành lập phường Trường An trên cơ sở toàn bộ 5,54km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.635 người của xã Trường An; thành lập phường Tân Ngãi trên cơ sở toàn bộ 9km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 9.546 người của xã Tân Ngãi; thành lập phường Tân Hòa trên cơ sở toàn bộ 7,48km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.567 người của xã Tân Hòa; thành lập phường Tân Hội trên cơ sở toàn bộ 5,2km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.456 người của xã Tân Hội.

Sau khi thành lập 4 phường, TP Vĩnh Long có 11 đơn vị hành chính cấp xã gồm 11 phường (không còn xã). Qua đó, tạo điều kiện cho người dân ở các xã mới lên phường tiếp nhận, thụ hưởng các dịch vụ thuận lợi, chất lượng hơn. Đồng thời, đóng góp đáng kể trong thực hiện các tiêu chí đưa thành phố lên ĐT loại II vào năm 2020, đáp ứng mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố và của tỉnh.

TUYẾT XUÂN