Phát huy "sức mạnh tổng hợp" xây dựng nông thôn mới

Cập nhật, 19:31, Thứ Tư, 09/10/2019 (GMT+7)

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một trong những chương trình lớn và đã đem lại sự thành công không nhỏ trong tiến trình xây dựng đất nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng.

Đến cuối năm 2018, chương trình xây dựng NTM của tỉnh Vĩnh Long đã vượt chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ tỉnh về thời gian (trước 2 năm), số lượng xã đạt chuẩn NTM (45 xã, chiếm 50,6%) và TX Bình Minh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Nhìn lại từ thành quả chương trình mang lại, nhiều địa phương đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả để tạo ra sức lan tỏa cho phong trào.

Bộ mặt các xã NTM ngày càng đẹp hơn nhờ được người dân chăm chút những tuyến đường hoa.
Bộ mặt các xã NTM ngày càng đẹp hơn nhờ được người dân chăm chút những tuyến đường hoa.

Thành quả từ sự quyết tâm cao

Là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, điểm nổi bật của TX Bình Minh là 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được bê tông hóa; 17/23 trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học, các trường còn lại cũng đảm bảo khá tốt cho việc dạy và học với chất lượng giáo viên, học sinh không ngừng được nâng lên.

Về đời sống, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 43,88 triệu đồng/người/năm, tăng 3,82 lần so năm 2011; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 89% (quy định đối với xã NTM là 85%); tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn kéo giảm qua từng năm, đến nay chỉ còn 1,59%; 5/5 xã không còn hộ dân sống trong nhà tạm…

Đó không phải là những con số được đưa ra để “làm đẹp” cho bài báo cáo mà là “thành quả từ sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, làm quyết liệt, quyết đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ”- ông Trần Văn Tiền- Phó Chủ tịch UBND TX Bình Minh- nhận định như trên và cho rằng:

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, thị xã luôn xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm và linh hoạt để phù hợp thực tiễn từng xã. Đồng thời, hiện thực hóa phương châm hành động của cả hệ thống chính trị và người dân để có được sự đồng thuận cao.

Theo Phó Chủ tịch UBND TX Bình Minh, vấn đề là làm sao cho mỗi tổ chức, đơn vị phụ trách từng tiêu chí hiểu rõ về trách nhiệm, nội dung, phương thức, biện pháp thực hiện và kết quả đạt được.

Về phía chính quyền cơ sở phải sâu sát đời sống người dân. Cụ thể là, sâu sát tình hình sản xuất và đời sống; sâu sát với thực tiễn địa bàn cơ sở; sâu sát với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; 

đồng thời, sâu sát với tình hình diễn biến thị trường nông sản hàng hóa để thực hiện tốt công tác định hướng, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường, để nâng cao thu nhập người dân. Từ đó, người dân mới có điều kiện tiếp tục tham gia xây dựng NTM.

Ông Trần Văn Tiền cũng chia sẻ kinh nghiệm: Đó là nâng cao trách nhiệm, nhất là đối với người đứng đầu ở cơ sở, ưu tiên dành thời gian để lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Bên cạnh, phải đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, vận động sao cho cụ thể, ngắn gọn, dễ nhớ để người dân dễ hiểu, dễ làm, hiện thực hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

Chủ động, sáng tạo, sâu sát và liên tục

Khi mới bắt tay xây dựng NTM, hầu hết các xã đều có điểm xuất phát thấp. Trong đó, xã đạt cao nhất là 5/19 tiêu chí, có xã chỉ đạt 1 tiêu chí. Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, đã có 6/12 xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, Long Mỹ (Mang Thít) là xã đầu tiên của tỉnh về đích NTM. Hiện, các xã còn lại đạt từ 10- 14 tiêu chí.

Ông Nguyễn Văn Diên- Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ chương trình xây dựng NTM huyện Mang Thít- nhận định: Qua 10 năm xây dựng NTM, huyện đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, trong đó có 2 kinh nghiệm chi phối, ảnh hưởng và tạo sức lan tỏa. Đó là làm tốt công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân, vì nếu có tiền không cũng chưa chắc làm được.

Bên cạnh, thực lực chính trị của mỗi địa phương cũng là yếu tố quan trọng để đưa xã về đích NTM.

Ông Nguyễn Văn Diên cũng cho rằng: Đời sống vật chất và tinh thần người dân không ngừng được cải thiện chính là yếu tố quyết định tính bền vững trong xây dựng NTM.

Nếu đưa xã về đích NTM mà đời sống người dân không nâng lên là đồng nghĩa xây dựng NTM không thành công. Bên cạnh, mức thụ hưởng từ các thiết chế văn hóa và các công trình xây dựng NTM mang lại cũng quyết định chất lượng đời sống người dân.

Có thể khẳng định, chương trình xây dựng NTM là chương trình tổng hợp về chính trị- kinh tế- xã hội, là hình thức công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Do đó, “để thực hiện thành công chương trình phải có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, chủ động, sáng tạo, sâu sát và liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và BCĐ các cấp, từ đó huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội”- ông Nguyễn Minh Tho- Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT, Phó Ban thường trực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh- nhận định.

Nhờ có việc làm ổn định, đời sống người dân nông thôn ngày càng nâng cao.
Nhờ có việc làm ổn định, đời sống người dân nông thôn ngày càng nâng cao.

Bên cạnh, điểm mấu chốt quan trọng là tạo điều kiện để người dân phát huy vai trò chủ thể và tính chủ động, sáng tạo; đồng thời, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ ở tổ, ấp, xã; nghiêm túc trong thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Ông Nguyễn Minh Tho cũng cho rằng, chương trình xây dựng NTM có được sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân là do biết phát huy sức mạnh tổng hợp, nắm chắc tình hình, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên kiểm tra, uốn nắn, sơ tổng kết để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, biểu dương kịp thời những điển hình tiêu biểu, chấn chỉnh những tồn tại khó khăn trong thực hiện thì tiến độ sẽ được đẩy nhanh hơn.

Sau 10 năm xây dựng NTM, tỉnh Vĩnh Long là một trong những địa phương không có nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Tổng nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011- 2019 gần 7.128,5 tỷ đồng. Đến nay, số tiêu chí đạt bình quân trong tỉnh là 1,4 tiêu chí/xã, tăng 12,3 tiêu chí/xã so năm 2011. Hiện, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí, giảm 75 xã so năm 2011.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG