Nâng cao kỹ năng quản lý và tổ chức hoạt động trung tâm văn hóa- thể thao xã, nhà văn hóa- khu Thể thao ấp

Cập nhật, 17:20, Thứ Sáu, 10/08/2018 (GMT+7)

Ngày 10/8/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng quản lý và tổ chức hoạt động trung tâm văn hóa- thể thao xã, nhà văn hóa- khu thể thao ấp.

180 cán bộ ngành văn hóa được triển khai các vấn đề thực tiễn tại thiết chế văn hóa cơ sở như: kỹ năng lập kế hoạch hoạt động, tổ chức sinh hoạt CLB sở thích, tổ chức hội thi, buổi biểu diễn, giải thi đấu thể thao; thủ tục thành lập CLB thể dục thể thao cơ sở;

quy trình đăng ký, xây dựng hộ gia đình văn hóa, ấp, khóm văn hóa; một số nội dung chính trong điều hành sinh hoạt tổ nhân dân tự quản…

Theo ông Lê Thanh Hiền- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hội nghị sẽ trang bị những kiến thức nền tảng, những kỹ năng cụ thể về quản lý và tổ chức hoạt động tại trung tâm văn hóa- thể thao xã, nhà văn hóa- khu thể thao ấp, góp phần nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có 53 trung tâm văn hóa- thể thao xã, 48 nhà văn hóa- khu thể thao ấp, cụm liên ấp. Đây là các thiết chế văn hóa cấp cơ sở để tuyên truyền phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí; nâng cao dân trí và mức hưởng thụ văn hóa, thể thao cho nhân dân…

Theo đánh giá chung, hiện nay, có khoảng 50% các thiết chế văn hóa chưa phát huy tốt hiệu quả do hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực tài chính, thiếu cán bộ chuyên môn về công tác văn hóa…

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY