Tạo việc làm cho 1.342 lao động từ "Quỹ hỗ trợ nông dân"

Cập nhật, 05:58, Thứ Sáu, 10/08/2018 (GMT+7)

Đến nay, tổng nguồn vốn “Quỹ hỗ trợ nông dân” do Hội Nông dân tỉnh quản lý gần 17,6 tỷ đồng; trong đó vốn Trung ương hơn 8,3 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 8,5 tỷ đồng, còn lại là nguồn vận động.

Từ nguồn vốn này, đã xây dựng 49 dự án cho 683 hộ tham gia, góp phần tạo việc làm cho 1.342 lao động.

Bên cạnh, đã thành lập được trên 200 tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản, chăn nuôi gà, cải tạo vườn, trồng màu... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ nói riêng và địa phương nói chung, tạo bước chuyển tích cực về cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Hiện, các cấp hội đang tích cực phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ Quỹ hỗ trợ nông dân cùng tiến bộ kỹ thuật mới nhằm nâng cao trình độ sản xuất cho nông dân; giúp nông dân tiếp cận nguồn vốn, vật tư, máy móc thiết bị phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao;

đồng thời, tuyên truyền vận động nông dân phát triển các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, các liên minh sản xuất theo chuỗi giá trị, tiếp tục mở rộng việc xây dựng thương hiệu cho các nông sản, giúp nông dân ổn định và nâng cao thu nhập.

NGUYỄN PHƯƠNG