Hỗ trợ 20 triệu đồng/năm cho MTTQ cấp xã xây dựng NTM

Cập nhật, 10:30, Thứ Sáu, 10/08/2018 (GMT+7)

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết hỗ trợ đối với UBMTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư (ấp- khóm) thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mức hỗ trợ đối với UBMTTQ cấp xã để thực hiện nhiệm vụ này là 20 triệu đồng/năm/xã. Riêng đối với các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 582 của Thủ tướng Chính phủ như xã Trà Côn, xã Đông Bình, xã Đông Thành; xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) như xã Tân Mỹ, xã Loan Mỹ là 25 triệu đồng/năm/xã.

Đối với mức hỗ trợ cho Ban công tác mặt trận ở khu dân cư (ấp- khóm) thực hiện cuộc vận động và các phong trào được phát động ở địa phương được tính như sau:

Khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân, mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/năm/khu dân cư; khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/năm/khu dân cư.

Đối với các khu dân cư của các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 582 như ấp Ngãi Lộ A, ấp Thôn Rôn, ấp Phù Ly I, ấp Phù Ly II, ấp Hóa Thành II;

xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) như ấp Cần Thay, ấp Mỹ Thuận, ấp Trà Mòn, ấp Sóc Ruộng, ấp Gia Kiết, ấp Mỹ Bình, ấp Mỹ Yên, ấp Thông Nguyên, ấp Sóc Rừng, ấp Kỳ Son, ấp Giữa, ấp Cần Súc, ấp Tổng Hưng, ấp Bình Hòa thì ngoài mức hỗ trợ theo quy định trên được bố trí thêm 1 triệu đồng/năm/khu dân cư.

BÙI THANH