Triển khai mở rộng hóa đơn điện tử

Cập nhật, 10:30, Thứ Sáu, 10/08/2018 (GMT+7)

Cục Thuế Vĩnh Long vừa ban hành Kế hoạch số 12/KH-CT về việc triển khai mở rộng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính.

HĐĐT là giải pháp thời công nghệ, mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và các cơ quan quản lý. Việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang HĐĐT là yêu cầu tất yếu của một hệ thống thương mại hiện đại, minh bạch.

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng HĐĐT bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do các doanh nghiệp tự lựa chọn và thí điểm sử dụng HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế.

Qua nhiều năm thực hiện, HĐĐT đã cho thấy nhiều lợi ích hơn so với hóa đơn giấy. Đó là giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế.

Cùng với đó, doanh nghiệp không phải đăng ký mẫu HĐĐT, không phải gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến cơ quan thuế do phần mềm tạo HĐĐT cho phép tự xác định số lượng HĐĐT sử dụng.

Việc sử dụng HĐĐT cũng giúp doanh nghiệp giảm bớt thời gian lập tờ khai thuế giá trị gia tăng so với sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in vì phần mềm tạo HĐĐT tự động kết chuyển số liệu vào tờ khai thuế giá trị gia tăng.

NGUYỄN VĂN SOANG (TP Vĩnh Long)