Ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo sau ĐH nguồn nhân lực ngành y tế

Cập nhật, 13:45, Thứ Năm, 09/08/2018 (GMT+7)

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 132 về chính sách hỗ trợ đào tạo sau ĐH nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2018- 2021.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ đào tạo là bác sĩ (BS), dược sĩ ĐH, cử nhân ĐH chuyên ngành y tế được cử đi đào tạo thạc sĩ (Ths), chuyên khoa I (CKI), BS nội trú; Ths, CKI, BS nội trú được cử đi đào tạo tiến sĩ (TS), CKII.

Mức hỗ trợ đào tạo của Ths, CKI, BS nội trú là 65 triệu đồng; CKII 90 triệu đồng và TS là 130 triệu đồng. Đối tượng được cử đi đào tạo (phải có quyết định cử đi của Sở Y tế) sau ĐH giai đoạn 2018- 2021, sau khi tốt nghiệp được nhận hỗ trợ một lần.

Trường hợp một người đồng thời được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ đào tạo thì được lựa chọn hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

Các đối tượng sau khi nhận hỗ trợ phải chấp hành sự phân công của Sở Y tế về công tác tại các cơ sở y tế trong tỉnh, có đủ tuổi và sức khỏe để thực hiện cam kết. Nếu các đối tượng không thực hiện đúng cam kết sẽ phải đền bù chi phí hỗ trợ đào tạo theo quy định.

BÙI THANH