50 gia đình ở xã cù lao nghe chuyên đề về gia đình

Cập nhật, 14:06, Thứ Tư, 09/05/2018 (GMT+7)

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long vừa phối hợp UBND xã Phú Thành tổ chức hội nghị nói chuyện truyền thông, giáo dục chuyên đề về gia đình cho 50 hộ trong xã.

Tại đây, các gia đình được triển khai kiến thức về gia đình, các vấn đề cơ bản phòng chống bạo lực gia đình, về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình...

Buổi nói chuyện nhằm tăng cường truyền thông phòng chống bạo lực gia đình, hỗ trợ xây dựng các gia đình bền vững, ấm no, tiến bộ và hạnh phúc, nhất là những gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình có người gây bạo lực gia đình hoặc có nguy cơ gây bạo lực
gia đình.

TƯỜNG VÂN