Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017: Vận hành cơ chế, thực binh các tình huống

Cập nhật, 08:41, Thứ Năm, 14/09/2017 (GMT+7)

 

 Vận hành cơ chế họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy bất thường quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị và ra chỉ thị lãnh đạo chuyển địa phương sang tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia.
Vận hành cơ chế họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy bất thường quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị và ra chỉ thị lãnh đạo chuyển địa phương sang tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia.

Sáng 14/9/2017, tỉnh Vĩnh Long khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017. Sau đó, BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức diễn tập vận hành cơ chế chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng.

Vấn đề huấn luyện là chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; chuyển địa phương sang tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia; công an chủ trì với các lực lượng dập tắt biểu tình, bạo loạn có vũ trang, chống khủng bố, giải cứu con tin, ổ định tình hình.

Sau phần vận hành cơ chế là phần diễn tập thực binh đánh bắt khủng bố giải thoát con tin, khắc phục hậu quả tại điểm Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long (Phú Quới, Long Hồ) và thực binh đánh chiếm lại mục tiêu tại trụ sở cũ của Bộ Chỉ huy Quân sự (Phường 8, TP Vĩnh Long).

Tin, ảnh: NGUYỄN THỊNH