Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh: Xem xét 24 tờ trình của UBND và HĐND

Cập nhật, 16:12, Thứ Tư, 05/07/2017 (GMT+7)

Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh (khóa IX) sẽ xem xét, thảo luận cho ý kiến 24 tờ trình của UBND và HĐND tỉnh.

Đại biểu sẽ xem xét, thảo luận cho ý kiến đối với 24 tờ trình
Đại biểu sẽ xem xét, thảo luận cho ý kiến đối với 24 tờ trình

Trong đó, có những nội dung quan trọng, có tác động đến nhiều đối tượng, ảnh hưởng lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn như: Tờ trình ban hành nghị quyết về Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Vĩnh Long;  tờ trình về quy hoạch phát triển văn hóa và du lịch tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;  tờ trình về chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư tỉnh Vĩnh Long; tờ trình về việc phân bổ biên chế và phê chuẩn tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập cho các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2017;....

Đồng thời, cho ý kiến dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam- Tiểu dự án TP Vĩnh Long, vay vốn WB; các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chế độ, chính sách cho các đảng viên có huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên; quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, giáo dục thường xuyên; quy định mức chi thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh; bổ sung, điều chỉnh một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn …

Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh đối với các tờ trình đều thống nhất về sự cần thiết và mục đích ban hành nghị quyết, góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Tin, ảnh: ANH- PHONG