Thực hiện trên 360 công trình thanh niên xây dựng nông thôn mới

Cập nhật, 09:11, Thứ Sáu, 30/11/2018 (GMT+7)

Năm 2018, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện trên 360 công trình thanh niên tham gia phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội, phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh và trật tự xã hội ở nông thôn...

Nổi bật, đã trồng 20.000 cây xanh; xây dựng mới và sửa chữa 100 nhà nhân ái; phát 10.000 tờ rơi bảo vệ môi trường; thực hiện rải đá và phát quang trên 7,5km đường giao thông nông thôn.

Song song đó, tuổi trẻ tỉnh nhà cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội như: khám, cấp phát thuốc miễn phí trên 2.000 lượt bệnh nhân; tặng trên 6.500 phần quà cho gia đình chính sách, học sinh nghèo; hiến trên 1.500 đơn vị máu...

Thông qua các hoạt động đã thể hiện được tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, qua đó góp phần phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội địa phương.

CẨM HUỆ