Nghệ An: Hàng ngàn hộ dân vùng trũng Hưng Nguyên bị cô lập hoàn toàn

Cập nhật, 22:13, Thứ Bảy, 31/10/2020 (GMT+7)

Từ 29-31/10, trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An xảy ra mưa to trên diện rộng kết hợp với việc xả lũ của các đập thủy điện Khe Bố, Chi Khê, gây ngập úng trên địa bàn.

Theo TTXVN/Vietnam+

  Nước lũ dâng cao cùng việc bèo tây bám dày đặc khiến việc di chuyển bằng thuyền, ca nô của dân cũng như đoàn cứu trợ gặp nhiều khó khăn ở xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Nước lũ dâng cao cùng việc bèo tây bám dày đặc khiến việc di chuyển bằng thuyền, ca nô của dân cũng như đoàn cứu trợ gặp nhiều khó khăn ở xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

 

 Tại xã Hưng Trung, nước dâng cao nửa nhà, người dân bị cô lập, phải di chuyển bằng thuyền. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Tại xã Hưng Trung, nước dâng cao nửa nhà, người dân bị cô lập, phải di chuyển bằng thuyền. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

 

 Tại xã Hưng Yên Bắc, nước dâng cao nửa nhà, người dân bị cô lập, phải di chuyển bằng thuyền. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Tại xã Hưng Yên Bắc, nước dâng cao nửa nhà, người dân bị cô lập, phải di chuyển bằng thuyền. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

 

 Tại xã Hưng Yên Bắc, nước dâng cao nửa nhà, người dân bị cô lập, phải di chuyển bằng thuyền. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Tại xã Hưng Yên Bắc, nước dâng cao nửa nhà, người dân bị cô lập, phải di chuyển bằng thuyền. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

 

 Tại xã Hưng Yên Bắc, nước dâng cao nửa nhà, người dân bị cô lập, phải di chuyển bằng thuyền. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Tại xã Hưng Yên Bắc, nước dâng cao nửa nhà, người dân bị cô lập, phải di chuyển bằng thuyền. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

 

 Tại xã Hưng Yên Bắc, nước dâng cao nửa nhà, người dân bị cô lập, phải di chuyển bằng thuyền. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Tại xã Hưng Yên Bắc, nước dâng cao nửa nhà, người dân bị cô lập, phải di chuyển bằng thuyền. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

 

 Nước lũ dâng cao, hàng ngàn hộ dân vũng trũng xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên bị cô lập hoàn toàn. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Nước lũ dâng cao, hàng ngàn hộ dân vũng trũng xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên bị cô lập hoàn toàn. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

 

 Nước lũ dâng cao, hàng ngàn hộ dân vũng trũng xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên bị cô lập hoàn toàn. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Nước lũ dâng cao, hàng ngàn hộ dân vũng trũng xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên bị cô lập hoàn toàn. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

 

 Nước lũ dâng cao kèm theo bèo tây bám dày đặc khiến cho việc di chuyển bằng thuyền, ca nô của dân cũng như đoàn cứu trợ gặp nhiều khó khăn ở xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Nước lũ dâng cao kèm theo bèo tây bám dày đặc khiến cho việc di chuyển bằng thuyền, ca nô của dân cũng như đoàn cứu trợ gặp nhiều khó khăn ở xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

 

 Nước lũ dâng cao kèm theo bèo tây bám dày đặc khiến cho việc di chuyển bằng thuyền, ca nô của dân cũng như đoàn cứu trợ gặp nhiều khó khăn ở xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Nước lũ dâng cao kèm theo bèo tây bám dày đặc khiến cho việc di chuyển bằng thuyền, ca nô của dân cũng như đoàn cứu trợ gặp nhiều khó khăn ở xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

 

 Nước lũ dâng cao, hàng ngàn hộ dân vũng trũng xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên bị cô lập hoàn toàn. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Nước lũ dâng cao, hàng ngàn hộ dân vũng trũng xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên bị cô lập hoàn toàn. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

 

 Nước lũ dâng cao khiến hàng ngàn hộ dân vũng trũng xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên bị cô lập hoàn toàn. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Nước lũ dâng cao khiến hàng ngàn hộ dân vũng trũng xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên bị cô lập hoàn toàn. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

 

 Nước lũ dâng cao cùng việc bèo tây bám dày đặc khiến việc di chuyển bằng thuyền, ca nô của dân cũng như đoàn cứu trợ gặp nhiều khó khăn ở xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)
Nước lũ dâng cao cùng việc bèo tây bám dày đặc khiến việc di chuyển bằng thuyền, ca nô của dân cũng như đoàn cứu trợ gặp nhiều khó khăn ở xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)