Long Hồ vững bước đi lên

Cập nhật, 05:26, Thứ Tư, 24/06/2020 (GMT+7)

Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Hồ lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015- 2020) đã đạt được nhiều thành quả quan trọng.

Trong đó, lãnh đạo 2 khâu đột phá về “đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội đồng bộ; ưu tiên phát triển giao thông gắn thủy lợi để phát triển kinh tế vườn và phát triển du lịch sinh thái ở các xã cù lao; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến nông sản và làng nghề tiểu thủ công nghiệp” đạt kết quả tích cực.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, toàn huyện đã đầu tư 392,35 tỷ đồng xây các công trình giao thông. Bên cạnh, hệ thống hạ tầng điện, nước sạch được đầu tư ngày càng hoàn thiện, đáp ứng tốt nhu cầu đời sống dân sinh.

Kinh tế huyện tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu lại ngành công thương; cơ cấu lại ngành nông nghiệp có phát triển; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư.

Trong nhiệm kỳ, xây dựng 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đến nay có 7/14 xã nông thôn mới, phấn đấu trong năm nay có thêm xã Tân Hạnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Công tác xã hội hóa được thực hiện tốt, phát huy nguồn lực trong dân xây cầu, đường giao thông nông thôn, đèn thắp sáng, camera an ninh mang lại hiệu quả kinh tế- xã hội, góp phần tạo diện mạo nông thôn thêm khởi sắc.

Đời sống vật chất, tinh thần người dân không ngừng được nâng lên; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; các mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm,… mang lại hiệu quả thiết thực.

Quốc phòng- an ninh- nội chính của huyện được củng cố tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hiệu lực, hiệu quả quản lý chính quyền có tiến bộ.

Hệ thống chính trị huyện và cơ sở được quan tâm củng cố và kiện toàn. Nhân dân tham gia ngày càng nhiều và góp phần tích cực vào quản lý xã hội; tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào hành động cách mạng tại địa phương.

Nhân Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Hồ lần thứ XII, xin giới thiệu một số nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua.

NGUYỄN XUÂN (thực hiện)

Huyện Long Hồ đã huy động sức dân trên 87 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến nay, toàn huyện Long Hồ có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới với diện mạo ngày càng khởi sắc. Trong ảnh: Tuyến đường ngập tràn sắc hoa ở xã Long Phước.
Huyện Long Hồ đã huy động sức dân trên 87 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến nay, toàn huyện Long Hồ có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới với diện mạo ngày càng khởi sắc. Trong ảnh: Tuyến đường ngập tràn sắc hoa ở xã Long Phước.

 

Trong nhiệm kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp ngoài khu- tuyến công nghiệp tăng bình quân 8,75 %/năm. Trong ảnh: Ông Trần Thanh Mẫn- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham quan Công ty TNHH Sản xuất thương mại Phước Thành IV.
Trong nhiệm kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp ngoài khu- tuyến công nghiệp tăng bình quân 8,75 %/năm. Trong ảnh: Ông Trần Thanh Mẫn- Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham quan Công ty TNHH Sản xuất thương mại Phước Thành IV.

 

Năm 2020, có sự chuyển dịch từ nông nghiệp sang thủy sản, hiện diện tích nuôi trồng thủy sản chiếm 33,79%, tăng 6,58% so đầu nhiệm kỳ. Huyện đang khuyến khích, tạo điều kiện phát triển công nghệ chế biến nông- thủy sản.
Năm 2020, có sự chuyển dịch từ nông nghiệp sang thủy sản, hiện diện tích nuôi trồng thủy sản chiếm 33,79%, tăng 6,58% so đầu nhiệm kỳ. Huyện đang khuyến khích, tạo điều kiện phát triển công nghệ chế biến nông- thủy sản.

 

Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã mang lại hiệu quả cao với giá trị sản phẩm trồng trọt tăng bình quân 6,8 %/năm, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống người dân.
Thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã mang lại hiệu quả cao với giá trị sản phẩm trồng trọt tăng bình quân 6,8 %/năm, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống người dân.

 

Huyện Long Hồ có 4 xã cù lao nằm trong vùng trọng điểm du lịch của tỉnh. Trong nhiệm kỳ, có 1,2 triệu lượt du khách tham quan, tổng doanh thu đạt 242 tỷ đồng, tăng 15- 20% so đầu nhiệm kỳ, doanh thu tăng hơn 39,6%.
Huyện Long Hồ có 4 xã cù lao nằm trong vùng trọng điểm du lịch của tỉnh. Trong nhiệm kỳ, có 1,2 triệu lượt du khách tham quan, tổng doanh thu đạt 242 tỷ đồng, tăng 15- 20% so đầu nhiệm kỳ, doanh thu tăng hơn 39,6%.

 

Hiện, diện tích trồng màu toàn huyện đạt 4.423ha, tăng 46,7% so năm 2015. Huyện đang đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp đa dạng và phát triển bền vững. Trong ảnh: Mô hình trồng rau tía tô xanh ở xã Hòa Phú.
Hiện, diện tích trồng màu toàn huyện đạt 4.423ha, tăng 46,7% so năm 2015. Huyện đang đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp đa dạng và phát triển bền vững. Trong ảnh: Mô hình trồng rau tía tô xanh ở xã Hòa Phú.

 

Việc phát triển các khu- tuyến công nghiệp và các cơ sở, doanh nghiệp đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế- xã hội, tạo việc làm ổn định cho gần 34.500 lao động, trong đó 20% lao động trong huyện.
Việc phát triển các khu- tuyến công nghiệp và các cơ sở, doanh nghiệp đã đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế- xã hội, tạo việc làm ổn định cho gần 34.500 lao động, trong đó 20% lao động trong huyện.