Hình ảnh Lễ ký EVFTA và EVIPA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

Cập nhật, 19:03, Chủ Nhật, 30/06/2019 (GMT+7)

Chiều 30/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.

Theo TTXVN/Vietnam+

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/ TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/ TTXVN)

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 

 Bộ trưởng Phụ trách kinh doanh, thương mại và doanh nghiệp của Romania Stefan-Radu Oprea phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/ TTXVN)
Bộ trưởng Phụ trách kinh doanh, thương mại và doanh nghiệp của Romania Stefan-Radu Oprea phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/ TTXVN)

 

 

Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách thương mại Cecilia Malmström phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách thương mại Cecilia Malmström phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 

 Quang cảnh Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu chiều 30/6 tại Hà Nội.   (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Quang cảnh Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu chiều 30/6 tại Hà Nội. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 

 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Môi trường kinh doanh, Thương mại và doanh nghiệp Romania, Đại diện Hội đồng EU Stefan-Radu Oprea và bà Cecilia Malmetrom, Cao ủy Thương mại EU dự lễ ký. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Môi trường kinh doanh, Thương mại và doanh nghiệp Romania, Đại diện Hội đồng EU Stefan-Radu Oprea và bà Cecilia Malmetrom, Cao ủy Thương mại EU dự lễ ký. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Môi trường kinh doanh, Thương mại và doanh nghiệp Romania, Đại diện Hội đồng EU Stefan-Radu Oprea và bà Cecilia Malmetrom, Cao ủy Thương mại EU dự lễ ký. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Môi trường kinh doanh, Thương mại và doanh nghiệp Romania, Đại diện Hội đồng EU Stefan-Radu Oprea và bà Cecilia Malmetrom, Cao ủy Thương mại EU dự lễ ký. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 

  Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách thương mại Cecilia Malmström, Bộ trưởng Phụ trách kinh doanh, thương mại và doanh nghiệp của Romania Stefan-Radu Oprea đến dự Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVFTA và EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách thương mại Cecilia Malmström, Bộ trưởng Phụ trách kinh doanh, thương mại và doanh nghiệp của Romania Stefan-Radu Oprea đến dự Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVFTA và EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 

 

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Môi trường kinh doanh, Thương mại và doanh nghiệp Romania, Đại diện Hội đồng EU Stefan-Radu Oprea và bà Cecilia Malmetrom, Cao ủy Thương mại EU xem trưng bày ảnh của TTXVN. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Môi trường kinh doanh, Thương mại và doanh nghiệp Romania, Đại diện Hội đồng EU Stefan-Radu Oprea và bà Cecilia Malmetrom, Cao ủy Thương mại EU xem trưng bày ảnh của TTXVN. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Môi trường kinh doanh, Thương mại và doanh nghiệp Romania, Đại diện Hội đồng EU Stefan-Radu Oprea và bà Cecilia Malmetrom, Cao ủy Thương mại EU xem trưng bày ảnh của TTXVN. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Môi trường kinh doanh, Thương mại và doanh nghiệp Romania, Đại diện Hội đồng EU Stefan-Radu Oprea và bà Cecilia Malmetrom, Cao ủy Thương mại EU xem trưng bày ảnh của TTXVN. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách thương mại Cecilia Malmström, Bộ trưởng Phụ trách kinh doanh, thương mại và doanh nghiệp của Romania Stefan-Radu Oprea đến dự Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVFTA và EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách thương mại Cecilia Malmström, Bộ trưởng Phụ trách kinh doanh, thương mại và doanh nghiệp của Romania Stefan-Radu Oprea đến dự Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVFTA và EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 

 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách thương mại Cecilia Malmström, Bộ trưởng Phụ trách kinh doanh, thương mại và doanh nghiệp của Romania Stefan-Radu Oprea đến dự Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư  (EVFTA và EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh, Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách thương mại Cecilia Malmström, Bộ trưởng Phụ trách kinh doanh, thương mại và doanh nghiệp của Romania Stefan-Radu Oprea đến dự Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVFTA và EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

 

 Đông đảo phóng viên báo chí đến đưa tin sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Đông đảo phóng viên báo chí đến đưa tin sự kiện. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)