Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ

Cập nhật, 09:16, Thứ Sáu, 19/01/2018 (GMT+7)

Tôi đang cần vốn để mở quán bán ăn uống nên dự định thế chấp phần đất (đang mở quán) cho một người quen, với lãi suất khá thấp.

Hiện tại, hai bên chưa thỏa thuận xong vì người nhận thế chấp yêu cầu tôi cho họ được sử dụng đất trong thời gian thế chấp, nhưng nếu như vậy thì tôi không có nơi để buôn bán. Trong trường hợp này, tôi không thực hiện theo yêu cầu của họ, có đúng không?

N.T.H.

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Chị và bên nhận thế chấp nên thỏa thuận lại vấn đề này, vì theo quy định tại Điều 317 Bộ luật Dân sự, tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Điều luật này quy định việc thế chấp tài sản trường hợp chị hỏi như sau:

1. Thế chấp tài sản là việc một bên (bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên kia (bên nhận thế chấp).

2. Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người thứ ba giữ tài sản thế chấp.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ