Tạm thời chưa được thay đổi nơi cư trú người hoãn thi hành vào trường giáo dưỡng

Cập nhật, 06:23, Thứ Tư, 03/01/2018 (GMT+7)

Tôi có đứa cháu đã có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng nhưng vì lý do khách quan cháu được tạm hoãn thi hành quyết định này. Nay, để tiện trong việc nuôi dưỡng, giáo dục cháu, gia đình chúng tôi dự định chuyển cả hộ khẩu của cháu về ở với ngưới bác ruột của cháu ở tỉnh khác. Điều này có được không?

L.V.C. (Long An)

Trả lời: Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư số 35/2014/TT-BCA, người dưới đây trong thời gian bị hạn chế quyền tự do cư trú thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú (trừ trường hợp có sự đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản của cơ quan đã áp dụng biện pháp đó):

a) Người đang bị cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú;

b) Người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án, được hưởng án treo hoặc đang được hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù; người đang bị quản chế;

c) Người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành.

Như vậy, hiện tại gia đình anh chưa thể chuyển nơi cư trú của cháu anh đi tỉnh khác được. Điều này chỉ có thể thực hiện khi được cơ quan ra quyết định đưa cháu anh vào trường giáo dưỡng đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản theo quy định trên. Vậy, trước mắt anh nên viết đơn gửi đến cơ quan này để được xem xét.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ