10 lớp dạy nghề cho 150 lao động nông thôn

Cập nhật, 06:47, Thứ Ba, 04/06/2019 (GMT+7)

Thực hiện chương trình mục tiêu về dạy nghề, giải quyết việc làm và xóa nghèo cho người lao động nông thôn, trong quý I/2019, huyện Mang Thít đã mở được 10 lớp dạy nghề cho 150 lao động nông thôn, đạt 13,39% chỉ tiêu tỉnh giao. Trong đó có 3 lớp nghề tiểu thủ công nghiệp (đan đát). Đồng thời, đã đưa 12 lao động đi xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm mới cho 309 người.

Tiếp tục thực hiện Đề án 1956 của Chính phủ về “ Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, huyện Mang Thít phấn đấu từ nay đến cuối năm 2019 sẽ mở thêm ít nhất 30 lớp dạy nghề nông thôn, với 970 lao động và giới thiệu việc làm cho hơn 2.000 người lao động. Phấn đấu đến cuối năm 2019, hộ nghèo giảm 0,5%; nâng mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 35 triệu đồng/năm.

TRẦN PHONG