Tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô hình cơ cấu lại nông nghiệp hiệu quả

Cập nhật, 08:30, Thứ Tư, 17/04/2019 (GMT+7)

Báo cáo quý I/2019 của UBND huyện Trà Ôn, ở lĩnh vực kinh tế đến nay huyện đã tổng kết 19 dự án, mô hình cơ cấu lại nông nghiệp với tổng kinh phí trên 2,714 tỷ đồng (do tỉnh đầu tư)

Bước đầu đã đánh giá hiệu quả kinh tế của 14/19 mô hình; còn 5 mô hình, dự án do thời gian thực hiện dài nên tiếp tục theo dõi. Đến nay, đã có 5 mô hình sản xuất được triển khai nhân rộng: giảm lượng giống gieo sạ trong sản xuất, nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học, nuôi dê thịt, nuôi ếch, trồng dưa leo.

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Trà Ôn, năm nay huyện tiếp tục triển khai 2 mô hình cơ cấu lại nông nghiệp do tỉnh đầu tư, kinh phí trên 110 triệu đồng gồm: trồng đậu nành an toàn sử dụng phân hữu cơ sinh học, quy mô 1,5ha, kinh phí hơn 47 triệu đồng (ở xã Tân Mỹ); thâm canh các giống cỏ có năng suất, chất lượng cao (Ghine Mombasa và VA06) phục vụ phát triển chăn nuôi bò tỉnh Vĩnh Long, quy mô 5ha, kinh phí hơn 63 triệu đồng (Vĩnh Xuân, Tích Thiện).

Các dự án, mô hình cơ cấu lại nông nghiệp thời gian qua ở huyện đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện sản xuất, góp phần tăng giá trị trên cùng diện tích và nâng thu nhập người nông dân.

T.VÂN