Kết quả bước đầu thực hiện gia hạn nộp thuế

Cập nhật, 09:22, Thứ Ba, 30/06/2020 (GMT+7)

 

Thực hiện Nghị định 41, ngành thuế Vĩnh Long mong muốn đồng hành cùng người nộp thuế vượt qua khó khăn.Ảnh: TRẦN PHƯỚC
Thực hiện Nghị định 41, ngành thuế Vĩnh Long mong muốn đồng hành cùng người nộp thuế vượt qua khó khăn.Ảnh: TRẦN PHƯỚC

Dịch COVID-19 thời gian qua đã khiến cho nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bị ảnh hưởng, phần lớn các chỉ tiêu tăng trưởng đều thấp hơn so với cùng kỳ. Vì vậy, việc thực hiện nghĩa vụ thuế gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình này, Nghị định 41 của Chính phủ quy định về việc “gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất” nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế (NNT) giúp họ ổn định sản xuất, kinh doanh, vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ngành thuế Vĩnh Long triển khai ngay các biện pháp tổ chức thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

Trước hết, quán triệt sâu sắc nội dung, mục đích, ý nghĩa đây là chính sách mang tính giải pháp, cấp bách của Chính phủ để hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh chịu tác động bởi đại dịch COVID-19 vượt qua khó khăn, sớm khôi phục sản xuất kinh doanh sau khi hết dịch trong nội bộ cơ quan thuế nhằm tạo nhận thức đúng, nhất trí cao trong công tác triển khai thực hiện.

Tiếp đến, tuyên truyền rộng rãi nội dung gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất trên các phương tiện truyền thông: báo, đài, trang thông tin điện tử của ngành... trong đó tập trung vào các nội dung chủ yếu như: các loại thuế được gia hạn, đối tượng và thời gian được gia hạn, cách thức gửi đơn gia hạn đến cơ quan thuế đồng thời chỉ đạo trực tiếp các chi cục thuế khu vực tuyên truyền trên đài phát thanh huyện- thị- thành nhằm đảm bảo tất cả NNT đều tiếp cận được nguồn tin từ cơ quan thuế.

Phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Cục Thuế trên cơ sở dữ liệu sẵn có của cơ quan thuế phân tích, xác định rõ đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định để có giải pháp triển khai thực hiện phù hợp, hiệu quả.

Sau 2 tháng triển khai, tính đến ngày 6/6/2020, cơ quan thuế đã nhận được tổng cộng 1.674 giấy đề nghị gia hạn của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh, cụ thể: 493 doanh nghiệp, tổ chức với tổng số tiền đề nghị gia hạn là 81 tỷ đồng; 1.181 hộ gia đình, cá nhân kinh doanh với tổng số tiền đề nghị gia hạn là 19,5 tỷ đồng.

Qua thực hiện nghị định đã tạo điều kiện để cơ quan thuế có thêm cơ hội đồng hành cùng NNT vượt qua khó khăn, gắn kết và thấu hiểu nhau hơn.

Những nội dung cần thực hiện trong thời gian tới

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định số 41/2020/NĐ-CP đến các doanh nghiệp và hộ kinh doanh biết để tiếp tục thực hiện. Trong đó, tập trung tuyên truyền mạnh vào 3 nhóm đối tượng được gia hạn phổ biến ở địa bàn tỉnh, đó là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, xây dựng thuộc 17 ngành kinh tế, hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc 10 ngành kinh tế, các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được quy định tại nghị định.

Trên cơ sở dữ liệu quản lý, tiến hành ra soát, kiểm tra, đôn đốc những trường hợp thuộc đối tượng được gia hạn nhưng chưa gửi giấy đề nghị gia hạn để vận động đơn vị gửi trước ngày 30/7/2020 theo đúng quy định nhằm đảm bảo kịp thời hỗ trợ cho những doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Kiểm tra, thẩm định và xử lý các giấy đề nghị gia hạn của NNT, kịp thời thông báo về việc không được gia hạn cho NNT biết đối với các trường hợp không thuộc đối tượng được gia hạn để tránh trường hợp xử lý về sau.

Tiếp tục theo dõi sát tình hình thực hiện của các đơn vị thuộc, trực thuộc để có uốn nắn, chỉ đạo kịp thời.

LÊ VĂN SƠN