Năm 2020

Phấn đấu hoàn thành 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội

Cập nhật, 16:24, Thứ Năm, 13/02/2020 (GMT+7)

Chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội; kế hoạch vốn đầu tư công và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 đã được UBND tỉnh quyết định thông qua đặt ra những chỉ tiêu về vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới…

Vĩnh Long phấn đấu hoàn thành 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội trong năm 2020.
Vĩnh Long phấn đấu hoàn thành 23 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội trong năm 2020.

Theo đó, có 23 chỉ tiêu (7 chỉ tiêu kinh tế, 7 chỉ tiêu phát triển xã hội, 6 chỉ tiêu về môi trường; 2 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh và 1 chỉ tiêu về kế hoạch vốn đầu tư công từ ngân sách tỉnh) giao sở, ban, ngành, UBND các huyện- thị- thành thực hiện.

Về kinh tế, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) chỉ tiêu tăng 6,2%; giá trị sản xuất nông- lâm- thủy sản tăng 2- 2,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13% và giá trị các ngành dịch vụ tăng 7%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội là 14.500 tỷ đồng và tổng thu ngân sách là 7.160 tỷ đồng.

Phát triển xã hội bao gồm, chỉ tiêu về tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật tỷ lệ 75%, tạo việc làm mới cho 20.000 người, chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo… Về môi trường giao chỉ tiêu tỷ lệ các khu- cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải, chất thải, nước thải các cơ sở y tế được thu gom và xử lý; cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%. Số xã nông thôn mới đạt thêm là 6 xã và 2 phường- thị trấn đạt đô thị văn minh.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương căn cứ vào dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 được giao thực hiện trên địa bàn mình quản lý đảm bảo tối thiểu bằng mức dự toán đã được UBND tỉnh giao.

Dự toán chi đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước bố trí cho các dự án thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 theo thứ tự ưu tiên theo quy định, ưu tiên thanh toán nợ xây dựng cơ bản, thu hồi vốn ứng trước (nếu có); tập trung đẩy mạnh tiến độ hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng.

Đồng thời cần chú ý việc phân bổ, giao vốn thực hiện dự án đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương đảm bảo phù hợp tiến độ thực hiện dự án, khả năng vay và giới hạn mức vay được giao. Về phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên, theo UBND tỉnh, các địa phương chủ động kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải…

Thu hút đầu tư, tiến tới hình thành các khu công nghiệp kiểu mẫu.
Thu hút đầu tư, tiến tới hình thành các khu công nghiệp kiểu mẫu.

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ, ông Trương Đặng Vĩnh Phúc- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư cho biết thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung phát triển theo hướng nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ hiện đại. Cụ thể, tỉnh sẽ tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong từng ngành, từng lĩnh vực; hình thành và phát triển rõ nét những ngành, sản phẩm mũi nhọn, chủ lực.

Trong thu hút đầu tư, ưu tiên mời gọi các dự án có công nghệ hiện đại, có hàm lượng tri thức cao, thân thiện với môi trường, sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, các dự án có sản phẩm thế mạnh cạnh tranh.

Bên cạnh, thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, UBND tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch thực hiện, xác định 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được phân công làm đầu mối theo dõi việc cải thiện các bộ chỉ số và các đơn vị được phân công chủ trì, chịu trách nhiệm đối với các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần; bãi bỏ, đơn giản hóa, thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách, các quy định về điều kiện kinh doanh; thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành; đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4; phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo (startup).

Ông Lê Quang Trung- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- yêu cầu đơn vị được giao chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm. Khắc phục những bất cập, chủ động tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh, vấn đề ý kiến khác nhau.

Đề xuất sửa đổi cơ chế chính sách tỉnh ban hành, vận dụng để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và người dân; chủ động tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp, trong cấp phép xây dựng, giải ngân xây dựng cơ bản. Quản lý tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là tình trạng phân lô bán nền tràn lan hiện nay.

Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe người dân; đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Định kỳ có sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Để tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước có hiệu quả các đơn vị, địa phương cần phối hợp với cơ quan tài chính chủ động bố trí vốn ngay từ đầu năm cho các dự án, công trình quan trọng; thường xuyên kiểm tra tổ chức thực hiện, đồng thời đề nghị hỗ trợ nếu có nhu cầu chi về phòng chống thiên tại, dịch bệnh mức độ nghiêm trọng…

Bài, ảnh: NGUYỄN HOÀNG