Trà Ôn

Cần nhân rộng mô hình giảm lượng giống gieo sạ

Cập nhật, 05:36, Chủ Nhật, 10/11/2019 (GMT+7)

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Trà Ôn, hiện nay huyện đang thực hiện dự án “Nhân rộng mô hình giảm lượng giống gieo sạ trong sản xuất lúa” do Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Long triển khai giai đoạn 2017- 2020. Tham gia mô hình có 115 hộ dân ở 2 xã Vĩnh Xuân và Thiện Mỹ, với quy mô 100ha.

Năng suất lúa trong mô hình cao hơn ngoài mô hình 0,2 tấn/ha.
Năng suất lúa trong mô hình cao hơn ngoài mô hình 0,2 tấn/ha.

Mô hình được thực hiện theo phương thức xã hội hóa “Nhà nước và nhân dân cùng thực hiện”. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 50% giống lúa, 30% chi phí vật tư thiết yếu, 30% chi phí đầu tư bộ dụng cụ sạ hàng cho những hộ có nhu cầu, phần còn lại do các hộ dân đối ứng.

Trước đây, nông dân có tập quán sạ dày từ 180- 200 kg/ha, nay được tham gia mô hình, được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật sạ thưa kết hợp việc áp dụng chương trình “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm” nên sản xuất đạt hiệu quả.

Cụ thể, tại xã Thiện Mỹ, nông dân đã thu hoạch xong, năng suất bình quân đạt 6,6 tấn/ha, cao hơn ngoài mô hình 0,2 tấn/ha, lợi nhuận bình quân ước đạt 15,5 triệu đồng/ha, cao hơn ngoài mô hình 4,9 triệu đồng/ha.

Thực tế cho thấy, cách làm này giúp nông dân nhẹ công chăm sóc, giảm mạnh lượng giống khi sạ, cũng như áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật thâm canh và hạn chế số lần phun xịt thuốc.

Vì vậy, bà con nông dân mong muốn mô hình tiếp tục được triển khai, nhân rộng ở những vụ mùa sau để giúp nông dân tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Tin, ảnh: TỐ LOAN