Chuyển giao kết quả đề tài "Nghiên cứu chuỗi cung ứng cho sản phẩm khoai lang tỉnh Vĩnh Long"

Cập nhật, 05:31, Thứ Năm, 31/10/2019 (GMT+7)

Ngày 30/10/2019, Sở Nông nghiệp- PTNT tổ chức buổi công bố, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh với đề tài “Nghiên cứu chuỗi cung ứng cho sản phẩm khoai lang tỉnh Vĩnh Long”.

Đề tài được thực hiện từ tháng 10/2016- 8/2019, đến nay đã được nghiệm thu và giao trách nhiệm ứng dụng kết quả thực hiện với các đơn vị có liên quan.

Mục tiêu của đề tài là giảm thiểu tối đa các chi phí phát sinh trên chuỗi liên quan đến việc lưu trữ, bảo quản, vận tải; ổn định đầu ra và giá cả cho sản phẩm khoai lang, giúp nông dân an tâm sản xuất, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Theo đó, đề tài nghiên cứu có 5 nội dung chính là: đánh giá hiện trạng sản xuất và tiêu thụ các kênh phân phối trong và ngoài nước cho khoai lang và các sản phẩm khoai lang của tỉnh Vĩnh Long; đề xuất bộ tiêu chí chất lượng, quy trình đảm bảo chất lượng cho sản phẩm khoai lang trồng, thỏa mãn yêu cầu của nhà sản xuất, phân phối, tiêu thụ; đề xuất bản quy hoạch vùng trồng khoai lang, nhà kho, trung tâm phân phối;

đề xuất chuỗi cung ứng và mô hình thực nghiệm cho khoai lang từ nguyên liêu thô qua các nhà máy chế biến, nhà phân phối đến người tiêu thụ cuối cùng; đề xuất các giải pháp ngắn hạn, dài hạn duy trì nhân rộng mô hình thực nghiệm của chuỗi cung ứng cho tỉnh Vĩnh Long.

THẢO LY