206 nhiệm vụ khoa học công nghệ được triển khai

Cập nhật, 05:45, Thứ Bảy, 12/09/2020 (GMT+7)

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời trong một lần tham quan sản phẩm khoa học- công nghệ.
Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời trong một lần tham quan sản phẩm khoa học- công nghệ.

Theo Sở Khoa học- Công nghệ (KH-CN), giai đoạn từ năm 2015- 2020, ngành đã triển khai thực hiện tổng cộng 206 nhiệm vụ khoa học- công nghệ.

Trong đó có 57 đề tài, dự án cấp tỉnh và 149 đề tài, dự án cấp cơ sở. Nổi bật là đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Giải pháp phát triển bền vững kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Long” đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp” góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh…

Hiện công tác xác lập quyền bảo hộ cho sản phẩm của tỉnh được quan tâm và đầu tư. Toàn tỉnh có 1.152 văn bằng bảo hộ; Bộ Khoa học- Công nghệ hỗ trợ thực hiện dự án “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý Bình Minh cho sản phẩm bưởi Năm Roi đến năm 2020.

Hiện cũng có 232 cơ quan áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008, góp phần cải cách thủ tục hành chính.

Tin, ảnh: KHÁNH DUY