Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin

Cập nhật, 20:07, Thứ Tư, 29/07/2020 (GMT+7)

Để góp phần nâng chất tiêu chí thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới, huyện Tam Bình sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; triển khai hệ thống thông tin một cửa điện tử đến 100% UBND cấp xã; đẩy nhanh xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính phủ số; tập trung phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở theo mô hình hiện đại…

Giai đoạn 2015- 2020, hạ tầng bưu chính, viễn thông của huyện từng bước hoàn chỉnh, phát triển theo xu hướng công nghệ hiện đại, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc, Internet băng thông rộng triển khai đến vùng nông thôn; hệ thống cụm loa không dây đến tất cả các ấp; hệ thống mạng của huyện triển khai 100% từ cơ quan hành chính cấp huyện đến cấp xã; 91,77% cán bộ công chức có máy tính; 100% cơ quan ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng; 100% cơ quan, đơn vị ứng dụng chữ ký số chuyên dùng.

NGUYỄN XUÂN