Nâng mức hỗ trợ học nghề cho người lao động thất nghiệp lên 1,5 triệu đồng/tháng

Cập nhật, 11:33, Thứ Ba, 06/04/2021 (GMT+7)

(VLO) Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 17/2021/QĐ-TTg, ngày 31/3/2021, quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/5/2021.

Theo đó, đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng: mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa.

Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng: mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng. Hiện mức hỗ trợ này là 1 triệu đồng/người/tháng.

Trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: từ 14 ngày trở xuống tính là 1/2 tháng và từ 15 ngày trở lên được tính là 1 tháng.

Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ học nghề do cơ quan BHXH chi trả từ Quỹ BHTN.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Long cho biết, năm 2020 đã tiếp nhận hơn 12.200 người lao động nộp hồ sơ hưởng BHTN. Kết quả hơn 11.200 người đủ điều kiện đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp. Gần 350 người lao động trong số đó có nhu cầu được hỗ trợ học nghề.

MINH THÁI