Quy định bồi dưỡng phòng, chống thiên tai theo nội dung chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

Cập nhật, 05:54, Thứ Tư, 13/01/2021 (GMT+7)

Quyết định 3162/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch phòng chống thiên tai Bộ GD- ĐT giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Theo đó, quy định việc bồi dưỡng, tập huấn về công tác phòng chống thiên tai cho cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, người lao động như sau: Xác định nội dung, phương pháp, biên soạn tài liệu bồi dưỡng, tập huấn phù hợp với từng đối tượng trong ngành giáo dục. Tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên, định kỳ cho cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo cốt cán ở trung ương và địa phương về phương pháp tích hợp, lồng ghép kiến thức phòng chống thiên tai vào các môn học phù hợp với chương trình, các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Hướng dẫn tích hợp nội dung phòng chống thiên tai vào các hoạt động liên quan của toàn ngành giáo dục. Tiếp tục triển khai tập huấn sâu rộng Khung trường học an toàn cho các cơ sở GD-ĐT. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, nhà giáo về nội dung giáo dục phòng chống thiên tai theo nội dung chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới (2021).

* 100% giáo viên THPT phải đạt chuẩn giáo dục quốc phòng và an ninh

Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT về Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp THPT có hiệu lực từ ngày 11/1/2021.

Theo đó, 100% giáo viên có trình độ được đào tạo đạt chuẩn hoặc trên chuẩn, được xếp loại đạt trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Giáo viên được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường THPT và của pháp luật; được bồi dưỡng, tập huấn về dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông và đặc thù môn học.

Với chương trình ở lớp, tổng thời lượng cho cả môn học là 105 tiết, trong đó, lớp 10 học 35 tiết, lớp 11 học 35 tiết, lớp 12 học 35 tiết. Căn cứ chương trình năm học, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy học bảo đảm đủ thời gian.

Thời lượng kiến thức dành cho từng nội dung giáo dục do tác giả sách giáo khoa và giáo viên chủ động sắp xếp căn cứ yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp và thực tế dạy học.

HP (nguồn VTV.vn)