Phân biệt con đẻ và con nuôi bị phạt 1- 3 triệu đồng

Cập nhật, 09:16, Thứ Sáu, 31/07/2020 (GMT+7)

Liên quan đến hành vi vi phạm quy định về nuôi con nuôi, Nghị định số 82/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã có quy định phạt tiền 1- 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Khai không đúng sự thật để đăng ký việc nuôi con nuôi.

- Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi.

- Không thực hiện nghĩa vụ báo cáo tình hình phát triển của con nuôi trong nước; tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi.

Trường hợp lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số; lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước bị phạt 3- 5 triệu đồng.

Phạt tiền 5- 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Mua chuộc, ép buộc, đe dọa hoặc thực hiện các hành vi khác trái pháp luật để có sự đồng ý của người có quyền đồng ý cho trẻ em làm con nuôi.

- Lợi dụng việc cho, nhận hoặc giới thiệu trẻ em làm con nuôi để trục lợi.

- Lợi dụng việc nhận nuôi con nuôi nhằm bóc lột sức lao động của con nuôi.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/9/2020, thay thế cho Nghị định 110/2013 và Nghị định 67/2015.

HP (nguồn PLO)