Tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong hình phạt tù ổn định cuộc sống

Cập nhật, 07:08, Thứ Tư, 17/06/2020 (GMT+7)

Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về việc hòa nhập lại cộng đồng có hiệu lực từ ngày 15/6/2020.

Nghị định này quy định cụ thể các biện pháp chuẩn bị hòa nhập lại cộng đồng cho phạm nhân; các biện pháp bảo đảm hòa nhập lại cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; trách nhiệm của các bộ, UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các biện pháp bảo đảm hòa nhập lại cộng đồng.

Nghị định cũng quy định cụ thể về hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù.

HP (nguồn chinhphu.vn)