Nhiều thủ tục hành chính làm căn cước công dân được bãi bỏ trong năm 2020

Cập nhật, 07:06, Thứ Năm, 19/03/2020 (GMT+7)

Cụ thể, các thủ tục hành chính bị bãi bỏ bao gồm: xác nhận số chứng minh nhân dân khi cấp thẻ căn cước công dân đã có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và xác nhận số chứng minh nhân dân khi cấp thẻ căn cước công dân chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại 3 cấp).

Ngoài ra, quyết định cũng công bố một số thủ tục hành chính cùng lĩnh vực bị sửa đổi, bổ sung bao gồm các thủ tục: Cấp thẻ căn cước công dân khi đã có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp thẻ căn cước công dân khi chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đổi thẻ căn cước công dân; cấp lại thẻ căn cước công dân; xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân…

Nội dung này được quy định tại Quyết định 58/QĐ-BCA và có hiệu lực từ 3/1/2020.

HP (nguồn Tạp chí Điện tử Tài chính)