Nâng ngạch công chức có gì mới?

Cập nhật, 07:36, Thứ Tư, 12/02/2020 (GMT+7)

Từ 1/7/2020, công chức sẽ được nâng ngạch theo 2 cách là thi tuyển và xét tuyển. Theo đó, cơ hội được nâng ngạch cũng như hưởng mức lương cao hơn của ngạch tương ứng sau khi nâng cũng nhiều hơn.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức (CB, CC) và Luật Viên chức (VC) số 52/2019/QH14 vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV. Trong đó có nhiều nội dung mới đáng lưu ý.

* CC nghỉ hưu có thể bị kỷ luật “xóa tư cách chức vụ”

Một trong những nội dung đáng chú ý của luật sửa đổi lần này là việc bổ sung thêm 1 hình thức xử lý kỷ luật đối với CB, CC. Đặc biệt nhấn mạnh việc sau khi đã nghỉ việc, nghỉ hưu, CB, CC vẫn có thể bị xử lý bằng hình thức “xóa tư cách chức vụ” đã đảm nhiệm.

* Sẽ có thêm ngạch CC mới từ 7/2020

Ngạch CC và việc bổ nhiệm vào ngạch CC là một trong những nội dung mới được bổ sung tại Luật CB, CC và Luật VC sửa đổi.

Theo khoản 4 Điều 7 Luật CB, CC hiện nay, ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của CC.

Theo Điều 42 Luật CB, CC, ngạch CC gồm: Chuyên viên cao cấp và tương đương, chuyên viên chính và tương đương, chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, nhân viên.

CC chỉ gồm các đối tượng là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong: cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; Trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an…

Tuy nhiên, khi Quốc hội thông qua luật sửa đổi ngày 25/11/2019 đã bổ sung thêm 1 ngạch nữa là: Ngạch khác theo quy định của Chính phủ. Như vậy, bắt đầu từ 1/7/2020, khi Luật CB, CC và Luật VC sửa đổi 2019 chính thức có hiệu lực thì CC sẽ có thêm ngạch mới theo quy định của Chính phủ và sẽ có tổng cộng 6 ngạch CC. Đồng thời, luật mới cũng thu hẹp các đối tượng CC với việc không còn quy định người được tuyển dụng, bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập là CC.

* Nâng ngạch CC có gì mới?

Cũng theo Luật CB, CC hiện nay, CC có thể được nâng lên ngạch cao hơn trong quá trình làm việc.

Lúc này, việc nâng ngạch phải căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu CC của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển. Và chỉ những CC đủ tiêu chuẩn, điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch cao hơn mới được đăng ký dự thi nâng ngạch.

Cụ thể, khoản 14 Điều 1 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, CC phải đáp ứng các điều kiện sau thì mới được đăng ký dự thi nâng ngạch:

- Được đánh giá, phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm công tác liền kề trước năm dự thi nâng ngạch.

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

- Không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc không trong thời gian đang xem xét xử lý kỷ luật.

- Có ít nhất 1 năm giữ ngạch dưới liền kề với ngạch đăng ký dự thi tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký...

Đồng thời, để được thành công nâng ngạch, CC phải trải qua 2 vòng là thi trắc nghiệm trên máy tính hoặc trên giấy và thi chuyên môn, nghiệp vụ.

Như vậy, theo quy định hiện hành, ngoài hình thức thi tuyển để nâng ngạch với người đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì không còn hình thức nào khác.

Tuy nhiên, không giống hiện nay chỉ có 1 hình thức nâng ngạch duy nhất là thi tuyển thì từ 1/7/2020, CC còn có thể được nâng ngạch thông qua xét tuyển.

Theo đó, vẫn căn cứ vào vị trí việc làm, phù hợp với cơ cấu ngạch CC của cơ quan, tổ chức như quy định trước đây, nhưng khi trúng tuyển kỳ thi hoặc xét nâng ngạch, CC sẽ được bổ nhiệm vào ngạch CC cao hơn và được xem xét, bố trí vào vị trí việc làm tương ứng.

Như vậy, khi đã nâng lên ngạch cao hơn, CC sẽ được xem xét bố trí vào vị trí việc làm khác, tương ứng với ngạch mới của mình. Qua đó, CC sẽ phát huy được đầy đủ năng lực, khả năng của bản thân.

Luật sửa đổi, bổ sung thêm 1 hình thức nâng ngạch đồng nghĩa sẽ kéo theo tiêu chuẩn, điều kiện của hình thức đó. Theo đó, khoản 9 Điều 1 luật sửa đổi quy định 3 điều kiện CC sẽ được xét nâng ngạch:

- Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để được thi nâng ngạch.

- Được cấp có thẩm quyền công nhận về việc có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch CC hiện giữ.

- Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm.

Như vậy, bắt đầu từ 1/7/2020, CC sẽ được nâng ngạch theo 2 cách là thi tuyển và xét tuyển. Kéo theo đó, cơ hội được nâng ngạch cũng như hưởng mức lương cao hơn của ngạch tương ứng sau khi nâng cũng nhiều hơn.

HP (nguồn NLĐO)