Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà

Cập nhật, 05:13, Thứ Tư, 04/12/2019 (GMT+7)

Ngày 12/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29 quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh cho đối tượng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp phải nộp lệ phí trước bạ nhà theo quy định.

Theo đó, diện tích nhà chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích sàn nhà (kể cả diện tích công trình phụ kèm theo) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Giá 1m2 nhà được xác định theo Quyết định số 13, ngày 7/8/2019 của UBND tỉnh. Đối với nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người đang thuê theo quy định về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn bán nhà theo quyết định của UBND tỉnh- thành trực thuộc Trung ương.

Đối với nhà mua theo phương thức đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá là giá trúng đấu giá thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng.

Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ được xác định đối với trường hợp kê khai lệ phí trước bạ lần đầu: nhà có thời gian đã sử dụng dưới 5 năm: 100%; nhà có thời gian đã sử dụng từ 5 năm trở lên thì áp dụng tỷ lệ (%) chất lượng còn lại tương ứng với kê khai lệ phí trước bạ nhà từ lần thứ 2 trở đi.

Trường hợp kê khai lệ phí trước bạ nhà ở từ lần thứ 2 trở đi:

Thời gian đã sử dụng

Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu lệ phí trước bạ

Nhà biệt thự (%)

Nhà cấp I (%)

Nhà cấp II (%)

Nhà cấp III (%)

Nhà cấp IV (%)

Dưới 5 năm

95

90

90

80

80

Từ 5- 10 năm

85

80

80

65

65

Từ trên 10- 20 năm

70

60

55

35

35

Từ trên 20- 50 năm

50

40

35

25

25

Trên 50 năm

30

25

25

20

20

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/11/2019.

LÝ AN