Tư vấn bảo hiểm phải có bằng ĐH

Cập nhật, 05:01, Thứ Sáu, 08/11/2019 (GMT+7)

Có hiệu lực từ ngày 1/11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ quy định, cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm phải đáp ứng được điều kiện: Từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có bằng ĐH trở lên về chuyên ngành bảo hiểm.

Trường hợp không có bằng từ ĐH trở lên chuyên ngành bảo hiểm thì phải có bằng từ ĐH trở lên về chuyên ngành khác và chứng chỉ tư vấn bảo hiểm do cơ sở đào tạo được thành lập, hoạt động hợp pháp ở trong hoặc ngoài nước cấp.

HP (nguồn PLO)