CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2014:

Cần gắn việc kiểm tra, giám sát với thực hiện khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình

Cập nhật, 15:55, Thứ Năm, 20/02/2014 (GMT+7)

Ngày 20/2/2014, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2013 và đề ra phương hướng năm 2014. Đồng chí Phạm Văn Lực- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện công tác kiểm tra giám sát năm 2013, Ủy ban kiểm tra 3 cấp chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm sát với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.


Dịp này, đồng chí Phạm Văn Lực- thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng 3 cho Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.


Nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện theo điều 30, 32 của Điều lệ Đảng; kiểm tra, giám sát việc khắc phục khuyết điểm sau việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết số 12, Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương khóa XI… qua đó đã góp phần tích cực trong việc ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm trong công tác xây dựng Đảng.

Trong năm, cấp ủy và tổ chức đảng các cấp kiểm tra 286 đảng viên, 208 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 32 đảng viên và 89 tổ chức cơ sở đảng. Qua các đợt kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật 125 đảng viên (tăng 45,34% so cùng kỳ).

Đối với đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tiến hành kiểm tra 250 đảng viên, kết quả có 126 đảng viên vi phạm (chiếm 50,4%); đối với tổ chức đảng có dấu hiện vi phạm, tiến hành kiểm tra 114 tổ chức đảng, kết quả có 54 tổ chức đảng vi phạm (chiếm 37,36%).

Các nội dung vi phạm thường là vi phạm đạo đức lối sống, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, vi phạm những điều đảng viên không được làm,…

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Lực yêu cầu Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục phát huy những thành quả đạt được trong thời gian qua. Trong năm 2014, cần tập trung vào một số nhiệm vụ: cấp ủy các cấp cần quán triệt thực hiện tốt các chủ trương của cấp trên để thực hiện tốt Điều lệ Đảng, trong đó cần phải xem công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng.

Ngoài ra, cần gắn việc kiểm tra, giám sát với khắc phục khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết số 12; đồng thời làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho đại hội Đảng các cấp.

Tin, ảnh: THANH TÂM