Mang Thít: 25 chi- đảng bộ đã tổ chức tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

Cập nhật, 06:44, Thứ Sáu, 30/11/2012 (GMT+7)

Tính đến thời điểm này, đã có 25 chi- đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Mang Thít đã tổ chức xong kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân Ban thường vụ (BTV) theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”.

Với quan điểm tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải nghiêm túc, kiểm điểm phải thực sự phát huy dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, mang tính xây dựng cao, không chủ quan, hình thức…

Đồng thời để thực hiện tốt cho việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình lần này, BTV các chi- đảng bộ đã tổ chức lấy trên 500 ý kiến đóng góp của các cán bộ hưu trí, ban, ngành, đoàn thể các cấp về những ưu điểm, khuyết điểm trong sự lãnh đạo điều hành của tập thể BTV và cá nhân ủy viên thường vụ…

Qua việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập thể và cá nhân từng đồng chí trong BTV của các chi- đảng bộ Huyện ủy Mang Thít đã thẳng thắn, đóng góp ý kiến cho tập thể BTV và từng cá nhân trong BTV ở các cấp mình trên tinh thần khách quan, dân chủ, cởi mở, đoàn kết và mang tính xây dựng cao.

Tập thể BTV và từng cá nhân trong BTV các chi- đảng bộ cũng đã tự giác tự phê bình và phê bình, tôn trọng ý kiến đóng góp của đồng chí mình, từ đó tự soi rọi lại bản thân, có hướng tự giác sửa chữa, khắc phục yếu kém, để tiếp tục rèn luyện và tu dưỡng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và tăng cường hơn nữa trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân, phải thực sự nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tăng cường hơn nữa trách nhiệm của mình, nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng nhu cầu của cách mạng ở địa phương.

Theo kế hoạch đến hôm nay (30/11/2012), các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy Mang Thít sẽ hoàn thành việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI.

TRẦN PHONG