Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Cập nhật, 06:31, Thứ Bảy, 12/09/2020 (GMT+7)

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 11/9, tại Hà Nội, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (TBVK), họp cho ý kiến về việc tiếp thu ý kiến của một số tổ chức đảng, cá nhân, tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện, chủ trì và kết luận phiên họp.

Tham gia phiên họp, có các thành viên TBVK: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên  Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng... và các thành viên Tổ biên tập Văn kiện.

Sau khi Ban Chấp hành Trung ương cho phép gửi tóm tắt Dự thảo Báo cáo chính trị xin ý kiến đại hội đảng bộ cấp cơ sở và toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị xin ý kiến đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp tỉnh và tương đương, đến nay, TBVK đã nhận được báo cáo tổng hợp góp ý của Hội đồng lý luận Trung ương, một số tổ chức đảng, các nhà nghiên cứu, khoa học.

Thường trực TBVK đã chỉ đạo Tổ biên tập cập nhật tình hình và tiếp thu ý kiến để hoàn thiện thêm một bước Dự thảo Báo cáo chính trị. Các ý kiến cơ bản nhất trí cao với kết cấu, nội dung cốt lõi của Dự thảo, đồng thời đóng góp một số nội dung cụ thể.

Tại phiên họp, sau khi nghe Tổ biên tập báo cáo, các thành viên TBVK tập trung cho ý kiến vào bảy nội dung: chủ đề của Đại hội; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; dự báo tình hình; quan điểm chỉ đạo; mục tiêu phát triển; các đột phá chiến lược; định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển các lĩnh vực.

Phát biểu ý kiến kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, ý kiến của các thành viên TBVK đều hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần làm việc của Tổ biên tập, trong thời gian không dài, công việc lại dồn dập, nhưng đã nỗ lực tổng hợp, chắt lọc các ý kiến đóng góp phong phú, đa dạng, khác nhau để TBVK có thêm nhiều nội dung thông tin trong quá trình hoàn thiện dự thảo báo cáo.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ba bài viết của đồng chí về chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và các ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng, cá nhân đã được tổng hợp cũng như ý kiến phát biểu của các thành viên TBVK tại phiên họp hôm nay đều không phải là ý kiến kết luận mà là những vấn đề gợi mở để Tổ biên tập tiếp tục tổng hợp, tiếp thu, chắt lọc, bổ sung vào dự thảo, báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến sau đó trình Hội nghị Trung ương sắp tới để Trung ương hoàn thiện thêm một bước, rồi mới đưa ra xin ý kiến của toàn dân.

Dù đang là quá trình hoàn thiện, nhưng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII đã đạt những kết quả quan trọng và kết luận cuối cùng là do Đại hội quyết định.

Đồng chí nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội là một văn kiện rất quan trọng, không phải là nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, hay của một cơ quan nào. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc phải vừa mang tính lý luận cao, tính thực tiễn sâu sắc và tính chính trị chỉ đạo cho lâu dài, là một văn kiện tồn tại mãi mãi trong lịch sử của Đảng, của đất nước, do vậy phải có tầm nhìn chiến lược; phải làm cho chặt chẽ, chắc chắn, diễn đạt cho rõ ràng, không được sơ hở gây hiểu lầm.

Các tầng lớp nhân dân, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học còn có nhiều ý kiến đóng góp, do đó cần tiếp tục tiếp thu, chọn lọc, tìm tiếng nói chung để trình ra Đại hội thông qua mới thành văn kiện chính thức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, phải làm đi làm lại nhiều lần, sửa từng câu, từng chữ, dùng từ phải chính xác. Học cách của Bác Hồ là càng viết giản dị càng tốt. Viết dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm.

Văn kiện Đại hội là văn bia; lý luận nhưng phải thực tiễn, có tầm nhìn chiến lược, rất bác học nhưng phải mang tính quần chúng, người bình thường đọc cũng hiểu được.

Tổ biên tập làm theo yêu cầu ấy. Đồng chí nhắc lại, Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, các báo cáo khác phải lấy đó làm hồn cốt, làm gốc, không được trùng lắp, nhưng cũng không được trái, khác với Báo cáo chính trị.

Các thành viên TBVK, Tổ biên tập phải đọc nhiều, nghiên cứu kỹ, nghiên cứu sâu, nắm cho chắc, cầu thị và lắng nghe. Vấn đề gì, việc nào đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh, các ý kiến thống nhất cao thì đưa vào báo cáo. Còn những vấn đề đang tranh luận, mới hoặc có nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, thận trọng, khách quan.

Lưu ý về cách dùng từ, thuật ngữ phải rất chính xác, như nói về đổi mới, đó là công cuộc đổi mới, sự nghiệp đổi mới… đồng chí cũng gợi mở thêm nhiều suy nghĩ về những cụm từ mà các tổ chức đảng, cá nhân góp ý; về các khái niệm như kinh tế số, xã hội số, chính phủ số, thu nhập thấp, thu nhập trung bình thấp... nếu dùng thì cần làm rõ nội hàm, có giải thích để ai cũng hiểu.

Câu từ cần rà đi rà lại cho thật chuẩn xác, do vậy Tổ biên tập phải thảo luận và cân nhắc từng câu, từng chữ khi bổ sung đề nghị chỉnh sửa...

Theo BẮC VĂN/NHÂN DÂN