Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp đúng tiến độ

Cập nhật, 06:17, Thứ Năm, 26/03/2020 (GMT+7)

Báo cáo với đoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Trương Thị Mai- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương- về kết quả thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón cho biết, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát hướng dẫn của Trung ương và đúng tiến độ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo chính trị tỉnh (lần 2) trong BCH Đảng bộ tỉnh.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy lấy ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo chính trị tỉnh (lần 2) trong BCH Đảng bộ tỉnh.

Đúng tiến độ

Theo Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa thành nhiều kế hoạch để chỉ đạo thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội, Tổ biên tập hoàn thiện dự thảo văn kiện, thành lập Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp, đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, nắm bắt tình hình, giải quyết, tháo gỡ khó khăn đối với các đảng bộ được phân công phụ trách.

Song song đó, tỉnh cũng chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ngoài ra, thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận trong các tầng lớp nhân dân về các vấn đề liên quan đến Đại hội Đảng các cấp để có biện pháp xử lý kịp thời.

Theo kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn Đảng bộ xã Tân Hạnh (Long Hồ) tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm (đã tổ chức vào ngày 24-25/3); chọn Đảng bộ xã Tân Long Hội (Mang Thít) để đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy (dự kiến diễn ra vào ngày 30- 31/3); chọn Đảng bộ huyện Long Hồ tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở để rút kinh nghiệm (dự kiến diễn ra vào ngày 20- 22/5) và chọn Đảng bộ huyện Mang Thít để tổ chức đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy (dự kiến diễn ra vào ngày 27-29/5).

Tỉnh cũng giao Ban Thường vụ các đảng ủy trực thuộc chọn từ 1- 2 đảng bộ cơ sở làm điểm và chọn 15% các đảng bộ trực thuộc tổ chức đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

Cấp xã, huyện xây dựng xong văn kiện

Văn kiện và nhân sự là 2 nội dung quan trọng trong quá trình tổ chức Đại hội Đảng các cấp đang được các chi- đảng bộ quan tâm thực hiện.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện của tỉnh đã ban hành đề cương tổng quát, đề cương chi tiết xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH, đồng thời hướng dẫn cấp huyện, xã về nội dung văn kiện và hệ thống các chỉ tiêu chủ yếu trong xây dựng văn kiện.

Tính đến nay, cấp xã và huyện đã cơ bản chuẩn bị xong văn kiện trình đại hội nhiệm kỳ 2020- 2025. Đối với cấp tỉnh, đã dự thảo xong báo cáo chính trị (lần 2), báo cáo kiểm điểm của BCH, dự kiến sẽ tổ chức lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo và nhân dân trong tháng 4/2020.

Về nhân sự, cấp ủy các cấp cơ bản hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch và đang thực hiện các quy trình giới thiệu nhân sự tái cử và ứng cử cấp ủy khóa mới theo đúng tinh thần chỉ đạo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Theo Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón, đối với cấp tỉnh đã thực hiện xong quy trình giới thiệu nhân sự đủ điều kiện, tiêu chuẩn tái cử ủy viên BCH, ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020- 2025 và đang tiến hành thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử khóa mới.

Đối với cấp huyện, tính đến nay có 2/11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã thực hiện xong quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới, đang hoàn chỉnh hồ sơ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; 7/11 đảng bộ thực hiện xong giới thiệu nhân sự tái cử cấp ủy khóa mới.

Đồng chí Trương Thị Mai đánh giá Vĩnh Long đã chuẩn bị rất tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí lưu ý thêm, trước mắt tỉnh cần quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X của tỉnh đề ra.

Song song đó, cần tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhằm tạo sự đoàn kết, nhất trí cao- đó cũng là nền tảng vững chắc giúp việc tổ chức đại hội các cấp thành công.

Bài, ảnh: BÙI THANH