Kịp thời xem xét, xử lý thông tin tố giác liên quan phòng, chống tham nhũng

Cập nhật, 06:26, Thứ Bảy, 30/11/2019 (GMT+7)

Ngày 29/11/2019, đoàn kiểm tra của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) Trung ương do ông Lê Minh Khái- Tổng Thanh tra Chính phủ- dẫn đầu đến làm việc tại Vĩnh Long. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tổng Thanh tra Chính phủ- Lê Minh Khái đánh giá Vĩnh Long thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng.
Tổng Thanh tra Chính phủ- Lê Minh Khái đánh giá Vĩnh Long thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng.

Theo báo cáo, thời gian qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh- chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan triển khai, phổ biến các văn bản có liên quan đến việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Qua đó, công tác PCTN trên địa bàn tỉnh được thực hiện ngày càng tốt hơn, góp phần răn đe và hạn chế các vụ việc tiêu cực, tham nhũng.

Tính từ năm 2018 và 9 tháng đầu năm 2019, tỉnh phát hiện và xử lý 3 vụ việc, 5 vụ án liên quan đến tham nhũng với tổng số tài sản phải thu hồi trên 687 triệu đồng (đã thu hồi trên 681 triệu đồng, đạt 99,1%).

Dịp này, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật PCTN năm 2018.

Cụ thể, hướng dẫn trình tự, thủ tục kiểm tra, thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật PCTN; kiểm tra nhiệm vụ, công vụ, chế độ định mức, tiêu chuẩn… theo quy định về PCTN; tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCTN về kiểm soát tài sản, thu nhập; chuyển đổi vị trí công tác của những người có chức vụ…

Ông Lê Minh Khái ghi nhận những kết quả về thực hiện PCTN của Vĩnh Long thời gian qua và đánh giá tỉnh thực hiện tốt công tác PCTN. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý công tác PCTN còn ẩn sâu và có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Do đó, cần tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và kịp thời xem xét, xử lý khi có những thông tin tố giác các vụ việc liên quan đến PCTN.

Tin, ảnh: THANH TÂM