Năm 2019

Thanh- kiểm tra 100% đơn vị về công tác tổ chức cán bộ

Cập nhật, 05:28, Thứ Ba, 07/05/2019 (GMT+7)

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về tăng cường thanh- kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh năm 2018.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để đến hết năm 2019 phải đạt 100% các cơ quan, tổ chức thuộc, trực thuộc được thanh- kiểm tra về công tác tổ chức cán bộ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề xuất, gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Nội vụ chủ động, tăng cường đôn đốc các bộ, ngành, địa phương việc thực hiện việc thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh.

MINH DUY