Công tác tuyên giáo năm 2018

Phải nhanh nhạy, chính xác

Cập nhật, 05:09, Thứ Năm, 01/02/2018 (GMT+7)

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương của Tỉnh ủy Vĩnh Long, năm 2017, ngành tuyên giáo tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là trong công tác tham mưu, đề xuất, nắm bắt tình hình dư luận xã hội.

Đồng chí Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thứ ba, bên trái) cùng đoàn khảo sát của Tỉnh ủy kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết của tỉnh.Ảnh: TL
Đồng chí Nguyễn Bách Khoa- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (thứ ba, bên trái) cùng đoàn khảo sát của Tỉnh ủy kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết của tỉnh.Ảnh: TL

Chủ động, sáng tạo để đạt hiệu quả

Để công tác tham mưu cho Tỉnh ủy kịp thời, hiệu quả thì tính sáng tạo trong xử lý, thực thi chức trách, nhiệm vụ được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề cao và phát huy trong từng cán bộ, công chức của ngành.

Trong tham mưu, đề xuất luôn đảm bảo đúng đường lối, chủ trương, chính xác, kịp thời, có tính khả thi nên đạt hiệu quả cao trong từng nhiệm vụ.

Từ đó đã góp phần lớn trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, làm cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh; góp phần giữ vững, ổn định chính trị, tạo sự thống nhất và hành động trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Cụ thể, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị tham mưu Tỉnh ủy ban hành 13 văn bản và 21 báo cáo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo; triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5, những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

tham mưu Ban Thường vụ cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức tốt việc kỷ niệm, tuyên truyền các sự kiện nổi bật, ngày lễ, tết; đồng thời định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh tuyên truyền sâu rộng, đậm nét các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, quan điểm phát triển kinh tế- xã hội.

Bên cạnh, ngành tuyên giáo tỉnh và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh đã phản ánh tình hình dư luận xã hội về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với nhiều thông tin nhanh, chính xác và kịp thời về diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội xung quanh nhiều vấn đề, sự kiện xảy ra trên địa bàn.

Chất lượng thông tin phản ánh được nâng lên, có chiều sâu và sát với tình hình thực tế cơ sở, đã phản ánh được 731 tin bằng nhiều hình thức.

Các thông tin phản ánh có liên quan nhiều đến sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước có tác động đến tư tưởng, đời sống cán bộ, công chức và nhân dân.

Các thông tin được phản ánh kịp thời đã góp phần quan trọng ổn định tình hình tư tưởng, chính trị ở địa phương.

Ông Đặng Mạnh Trung- Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực phía Nam- đánh giá: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long đã thực hiện rất tốt việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, phản ánh với Đảng và Nhà nước về tâm tư, bức xúc của người dân.

Đặc biệt, đã điều tra phân tích được tâm trạng xã hội chung, tâm trạng xã hội theo từng thành phần người dân cụ thể theo số liệu cụ thể trong xã hội về tư tưởng, mối quan tâm lo lắng và nguyện vọng.

Đồng chí Trương Văn Sáu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- cũng đánh giá cao vai trò, phương pháp, cách thức thực hiện của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong công tác tham mưu giúp cấp ủy trong việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo cũng đánh giá được tâm trạng xã hội, nêu được mặt tốt, mặt băn khoăn lo lắng của mọi tầng lớp nhân dân. Điều này đã góp phần giúp ổn định tình hình tư tưởng, an ninh chính trị.

Công tác tuyên giáo phải nhanh nhạy, chính xác

Bên cạnh đó thì công tác tuyên giáo vẫn còn những hạn chế nhất định. Theo ông Nguyễn Quốc Phục- Phó Ban Tuyên giáo huyện Trà Ôn- thì chất lượng tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng chưa cao.

Sau mỗi đợt học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết thì cấp ủy nên theo dõi việc viết bài thu hoạch, tránh tình trạng sao chép, có thể cho viết tay bài thu hoạch.

Nghị quyết của Đảng có đi vào cuộc sống hay không phụ thuộc vào cách thực hiện, cụ thể hóa bằng chỉ tiêu, giải pháp, phân công trách nhiệm.

Cần quan tâm lãnh, chỉ đạo nhất là đội ngũ báo cáo viên, nên có phương pháp truyền đạt tốt hơn.

Ông Huỳnh Hoàng Thành- Phó Giám đốc Sở Thông tin- Truyền thông- cho rằng, việc phòng chống thông tin sai lệch, xuyên tạc còn nhiều hạn chế do lực lượng mỏng, ít, thiếu sắc bén, tính thuyết phục chưa cao, đấu tranh phản bác thông tin xấu còn khó khăn, hiệu quả thấp, việc quản lý chức năng đối với mạng Internet còn lúng túng.

Bà Phạm Thanh Thúy- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bình Tân- cho rằng, việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội để mở các lớp tập huấn nhiệm vụ gặp khó khăn vì các đoàn thể thường tự mở lớp tập huấn về chuyên môn.

Nếu không phối hợp với trung tâm thì không bồi dưỡng được các nội dung về các chuyên đề lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin. Vì vậy cần Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có giải pháp làm việc cụ thể với cấp ủy huyện và các đoàn thể chính trị của tỉnh có chỉ đạo cụ thể với các đoàn thể cấp huyện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Trương Văn Sáu cũng nhận định diễn biến tư tưởng tình hình xã hội vẫn chưa thực kịp thời, chính xác, chưa thường xuyên phản ánh kịp thời những bức xúc trong xã hội; công tác tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên hiệu quả chưa cao; chất lượng đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị còn chậm, chưa đổi mới nhiều.

Thời gian tới, cần tập trung đổi mới nâng cao chất lượng công tác theo phương châm nhanh nhạy, chính xác; quan tâm, ngăn chặn, đấu tranh phòng chống các biểu hiện tư tưởng suy thoái, tự chuyển biến, tự chuyển hóa.

Bài, ảnh: HẢI YẾN

TIN LIÊN QUAN