Người dân khi ra ngoài địa bàn huyện phải có giấy đi đường

Cập nhật, 06:10, Thứ Sáu, 24/09/2021 (GMT+7)

(VLO) Tôi được biết tỉnh Vĩnh Long đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Vậy tại sao tôi không qua được chốt kiểm soát tại xã Tân Long Hội (Mang Thít)?

Thịnh Phước (lephuocthinh…@gmail.com)

Trả lời: Ngày 15/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2438 về việc áp dụng các biện pháp hành chính trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 17/9/2021, UBND huyện Mang Thít đã ban hành công văn thực hiện thống nhất việc cấp giấy đi đường và tổ chức các chốt bảo vệ “vùng xanh” trên địa bàn huyện.

Theo đó, không cấp giấy đi đường cho người dân khi đi lại trong phạm vi huyện Mang Thít. Những trường hợp người dân trên địa bàn huyện có nhu cầu thật sự cần thiết mà phải ra khỏi phạm vi huyện thì liên hệ, đăng ký với UBND cấp xã.

Đối với việc tổ chức các chốt bảo vệ “vùng xanh” tiếp tục thực hiện theo tinh thần Quyết định số 2770 của UBND huyện.

Tiếp đến, ngày 20/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5500 về việc cấp giấy đi đường khi áp dụng biện pháp hành chính trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Công văn nêu rõ: Người dân được di chuyển trong “vùng xanh”, “liên vùng xanh” trong nội bộ địa bàn huyện- thị- thành phố. Người dân có nhu cầu thật sự cần thiết và lý do chính đáng khi ra ngoài địa bàn huyện- thị- thành phố thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy đi đường.

Trường hợp người dân đi tái khám, mua thuốc định kỳ, tiêm vắc xin,… thì hướng dẫn người dân xuất trình hồ sơ khám chữa bệnh, giấy hẹn của bác sĩ, cơ sở y tế và các giấy tờ tùy thân, không nhất thiết phải cấp giấy đi đường.

Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ từng trường hợp cụ thể để cấp giấy đi đường đảm bảo yêu cầu chính đáng của người dân và công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Như vậy, trường hợp bạn đọc vừa nêu nếu muốn ra vào địa bàn huyện Mang Thít và các huyện- thị- thành phố trong tỉnh phải có giấy đi đường, trừ một số trường hợp theo hướng dẫn tại Công văn số 5500 của UBND tỉnh.

PHÒNG BẠN ĐỌC