Muốn nhận con nuôi phải đáp ứng điều kiện gì?

Cập nhật, 06:24, Thứ Sáu, 08/01/2021 (GMT+7)

(VLO) Vợ chồng tôi muốn nhận con nuôi thì phải đáp ứng những điều kiện gì và quy định của pháp luật về vấn đề này ra sao?

Trịnh Minh Chiến (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Trường hợp nuôi con nuôi trong nước, Điều 14 Luật Nuôi con nuôi quy định người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây: có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở để bảo đảm cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi tốt nhất; có tư cách đạo đức tốt.

Đồng thời, pháp luật cũng quy định một số người sau đây không được nhận nuôi con nuôi như: đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên; đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, chữa bệnh; đang chấp hành hình phạt tù; chưa được xóa án tích về một trong các tội như: xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

Trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thì người nhận con nuôi phải đáp ứng các điều kiện sau đây: người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài nhận người Việt Nam làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật nước nơi người đó thường trú và quy định tại Điều 14 của luật này; công dân Việt Nam nhận người nước ngoài làm con nuôi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 14 của luật này và pháp luật của nước nơi người được nhận làm con nuôi thường trú.

PHÒNG BẠN ĐỌC