Quyền lợi về chế độ hưu trí

Cập nhật, 07:10, Thứ Tư, 17/06/2020 (GMT+7)

Người lao động tham gia BHXH, khi đến tuổi nghỉ hưu thì sẽ được hưởng quyền lợi về chế độ hưu trí như thế nào?

Võ Thu Hà (Tam Bình)

Trả lời: Theo quy định, thì quyền lợi về chế độ hưu trí gồm:

Được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. Tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh theo lộ trình đến khi đủ 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035.

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là 75% mức bình quân tiền tháng đóng BHXH.

Được điều chỉnh lương hưu trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng.

Được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo quy định.

Được hưởng BHXH một lần khi có đủ điều kiện theo quy định.

Được bảo lưu thời gian đóng BHXH.

Được hưởng BHYT khi hưởng lương hưu.

PHÒNG BẠN ĐỌC